Velg en side

Samferdselsmøte med klima og bærekraft på agendaen

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 10. desember, 2021

I årets siste møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel var det biogass, grønne næringstransporter, bærekraft og InterCity-utbyggingen som sto i fokus. 

Biogass

Tord Peder Rafael Luna Araldsen fra Biogass Oslofjord ga en innledende orientering om utfordringer og muligheter knyttet til produksjon og bruk av biogass på Østlandet. I orienteringen ble klima- og miljøeffekten av biogass understreket. Dette handler om å kunne forsyne transportbransjen med biogass og å erstatte bruken av fosfor og kunstgjødsel i norsk landbruk. Det ble i møtet også gitt en orientering om det interessepolitiske arbeidet i regi av Østlandssamarbeidet knyttet til biogass. Utvalget drøftet utfordringene knyttet til biogass og det var enighet om å sende en ny politisk uttalelse fra Østlandssamarbeidet om bompengefritak.

Grønne næringstransporter

En ad hoc-gruppe, med fagfolk fra fylkeskommunene, har høsten 2021 bistått sekretariatet og mobilitetsgruppa i Østlandssamarbeidet i arbeidet med å lage et utfordringsnotat, der fylkeskommunenes ansvar og utfordringer knyttet til grønne næringstransporter er vurdert. I utvalgsmøtet ble det også bli gitt korte fylkesvise orienteringer om temaet fra Viken fylkeskommune ved Trond Hammervoll, Oslo kommune ved Jonas Johannesen Håland, Innlandet fylkeskommune ved Sjur Strand og Telemark og Vestfold fylkeskommune ved Linda Carolina Ehnmark. Utvalget var invitert til å drøfte hvordan fylkeskommunene hver for seg og sammen kan jobbe med utfordringene knyttet til grønne næringstransporter.

Bærekraftig mobilitet i distriktene

En tilsvarende adhoc-gruppe har høsten 2021 bistått sekretariatet og mobilitetsgruppa i arbeidet med å lage et utfordringsnotat, der fylkeskommunenes ansvar og utfordringer knyttet til mobilitet i distriktene er vurdert. I utvalgsmøtet ble det gitt korte fylkesvise orienteringer om temaet fra Viken fylkeskommune ved Thomas R. Sirland, Innlandet fylkeskommune ved Eivind Myhr og Telemark og Vestfold fylkeskommune ved Trond Myhre. Det ble fra sekretariatet også informert om at ØstsamUng på sitt møte med representantskapet 4. november la stor vekt på at mobilitetstilbudet for ungdom i distriktene er svært dårlig og at noe må gjøres.

Videre arbeid med NTP og InterCity

Anita Skauge fra Jernbanedirektoratet orientere nærmere om status for planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene. Skauge understreket at Jernbanedirektoratet i det videre arbeidet legget til grunn at ambisjonene for InterCity-utbyggingen skal ligge fast, jf. flertallsmerknadene fra Stortingets behandling av nasjonal transportplan i juni 2021 og formuleringene i Hurdalsplattformen. Les mer om denne saken her.

Presentasjonene fra møtet

Sjur Strand – Grønne næringstransporter
Thomas René Sirland – Mobilitet i distriktene
Tord Peder Rafael Luna Araldsen – Introduksjon til Biogass
Trond Hammervoll – Grønne næringstransporter (PDF)
Trond Myhre – Mobilitet i distriktene (PDF)
Anita Skauge – Jernbanedirektoratet (PDF)
Jon Petter Arntzen – Orienteringssaker (PDF)
Jonas Johannesen Håland – Grønne næringstransporter (PDF)
Linda Carolina Ehnmark – Grønne næringstransporter (PDF)
Eivind Myhr – Mobilitet i distriktene (PDF)

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier