Pressemelding fra Østlandssamarbeidet etter Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan 2022-33. Stortinget har nå behandlet forslaget til...

les mer