Velg en side

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon åpen for alle regioner i landene rundt Østersjøen

Østlandssamarbeidet har vært engasjert i det regionale samarbeidet i Østersjøregionen siden starten av sitt internasjonale engasjement tilbake i 1996. Felles deltakelse i det politiske nettverket BSSSC kom som en direkte konsekvens av behovet for en arena for politisk dialog og samarbeid, og Østlandssamarbeidet har vært en del av BSSSC siden 1998. Styremedlem og vara fra Østlandssamarbeidet velges av representantskapet ved oppstart av hver valgperiode. Fra august 2000 har sekretariatet bistått styremedlemmene med administrativ støtte. Den første strategien for det internasjonale arbeidet i Østlandssamarbeidet, vedtatt 28. januar 2000, rettet fokus mot Østersjøregionen. Fra 2000 har Østlandssamarbeidets sekretariat også ivaretatt rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet. BSSSC er et viktig nettverk for utøvelse av denne oppgaven.

Hva er BSSSC?

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon åpen for alle regioner (fylker, amt, län, delstater, kommuneregioner) i landene rundt Østersjøen (Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen og Tyskland). Som et åpent nettverk er BSSSC også en viktig plattform for samarbeid med andre organisasjoner i Østersjøen. BSSSC pleier nær kontakt med Østersjørådet (Council of the Baltic Sea States – CBSS), som er den mellom-statlige samarbeidsorganisasjonen.

BSSSC ble etablert i 1993 og har som mål å fremme regionenes interesser overfor nasjonale myndigheter og EUs institusjoner. Ledelsen av BSSSC går på omgang mellom landene. Årskonferansen er den viktigste møteplassen for regionale representanter (politiske og administrative) i Østersjøen. Det kreves ingen medlemsavgift for å delta i BSSSC. Alle kostnader knyttet til nettverkets arbeid dekkes av regionene selv ved å påta seg ulike roller og oppgaver.

Østlandssamarbeidet har hatt formannskapet i to perioder – 2006 – 2008 v/fylkesordfører Arne Øren, Østfold og 2017 – 2019 v/fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud og vært vertskap for to årskonferanser i 2002 og 2012.

BSSSC har fokus rettet mot:

  • EUs samhørighetspolitikk og programmer for 2021 – 2027
  • Miljø, klima og sirkulær økonomi
  • Transportkorridorer og ren transport
  • Maritim politikk og den blå økonomien
  • Kultur og kreativitet
  • Innovasjon – kunnskapsoverføring og deling av god praksis
  • Ungdomsmedvirkning

EUs Østersjøstrategi er en viktig plattform for samarbeidet i Østersjøregionen og BSSSC jobber aktivt inn mot strategien og dennes handlingsprogram – for å fremme økt deltakelse og ansvar for lokale og regionale myndigheter i arbeidet. BSSSC samarbeider også nært med Interreg Østersjøprogrammet og legger til rette for partnersøk og promosjon av prosjektresultater.

Mer informasjon på bsssc.com

BSSSC har siden 2002 hatt fokus på ungdomsmedvirkning i nettverkets arbeid på alle områder. Les mer om BSSSC Youth og ØstsamUngs deltakelse her.

Saksdokumenter BSSSC

BSSSC AC Resolution 2021 (PDF)
BSSSC 2020 AC Resolution (PDF)

Hurtiglenker for europapolitisk samarbeid

Nyheter for BSSSC

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer