Velg en side

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon åpen for alle regioner i landene rundt Østersjøen

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) er en politisk nettverksorganisasjon som spiller en avgjørende rolle i fremme av regionale interesser blant landene rundt Østersjøen, inkludert Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen, og Tyskland, og inn mot EU. Østlandssamarbeidet har vært en aktiv deltaker i BSSSC siden 1998, og dette engasjementet har blitt en viktig del av Østlandssamarbeidets internasjonale arbeid.

Hva er BSSSC?

BSSSC er en unik politisk nettverksorganisasjon som er åpen for regionale enheter som fylker, amt, län, delstater og kommuneregioner innenfor Østersjøregionen. Denne inkluderende tilnærmingen omfatter en bred geografisk rekkevidde og gir en viktig plattform for samarbeid mellom regioner i de ulike landene i Østersjøregionen. BSSSC opprettholder også nære forbindelser med Østersjørådet (Council of the Baltic Sea States – CBSS), som er den mellomstatlige organisasjonen for samarbeid i regionen. Østlandssamarbeidet har nær kontakt med Utenriksdepartementet (UD) i sitt Østersjøarbeid.

BSSSC ble grunnlagt i 1993 med det formål å fremme regionale interesser overfor nasjonale myndigheter og EUs institusjoner. Ledelsen av BSSSC sirkulerer mellom medlemslandene, og organisasjonens årlige konferanse fungerer som en nøkkelarena for politiske og administrative representanter fra regionene rundt Østersjøen. En viktig bemerkning er at det ikke kreves medlemsavgift for deltakelse i BSSSC, da alle kostnader knyttet til nettverkets arbeid bæres av regionene selv gjennom ulike roller og oppgaver.

Østlandssamarbeidets rolle i BSSSC

Østlandssamarbeidet har vært en aktiv deltaker i BSSSC i over to tiår, og dette samarbeidet er preget av betydelig engasjement. Styremedlemmer og vara fra Østlandssamarbeidet velges av representantskapet ved starten av hver valgperiode, og siden august 2000 har sekretariatet bidratt med administrativ støtte til disse styremedlemmene. Østlandssamarbeidet har også rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartmentet, en oppgave der BSSSC har spilt en viktig rolle i nettverksbygging og oppfølging. Dette gjør BSSSC til en nøkkelaktør for Østlandssamarbeidet når det gjelder internasjonalt samarbeid og koordinering. Østlandssamarbeidet har hatt formannskap og sekretariat i BSSSC i to perioder; 2006-2008 og 2017-2019.

Hvorfor er dette samarbeidet viktig for Østlandssamarbeidet?

Engasjementet i BSSSC gir Østlandssamarbeidet en unik mulighet til å fremme regionale interesser i en internasjonal kontekst. Dette samarbeidet gir muligheten til å påvirke politiske beslutninger, programmer og strategisk samarbeid i Østersjøregionen, herunder EUs samhørighetspolitikk og programmer for 2021-2027, miljø- og klima, kultur, transportkorridorer og maritim politikk, blant annet. Østlandssamarbeidet har også fokus på ungdomsmedvirkning, noe som er en verdifull dimensjon i samarbeidet innen BSSSC. Les mer om BSSSC Youth og ØstsamUngs deltakelse her.

BSSSC fungerer som en plattform for samarbeid mellom regioner rundt Østersjøen, og legger til rette for partnersøk, prosjektutvikling og markedsføring av prosjektresultater. Samtidig gir dette samarbeidet Østlandssamarbeidet en stemme og innflytelse på regionale spørsmål som er viktige for utviklingen og fremtiden til Østersjøregionen, og på EUs politikk som berører regioner og kommuner.

Således er Østlandssamarbeidets engasjement i BSSSC av avgjørende betydning for å sikre at regionale interesser blir ivaretatt og at Østlandssamarbeidet kan spille en aktiv rolle i utviklingen av Østersjøregionen. BSSSC fungerer som et effektivt verktøy for å fremme samarbeid, utveksling av beste praksis og politisk innflytelse i en region som er viktig for Norge og for Østlandssamarbeidets medlemmer.

Du finner mer informasjon på bsssc.com.

Resolusjoner BSSSC

BSSSC Resolution 2023 (PDF), BSSSC Resolution 2021 (PDF), BSSSC Resolution 2020 (PDF)

Hurtiglenker for europapolitisk samarbeid

Nyheter for BSSSC

Nye representanter i Scandria Alliance og BSSSC 

Nye representanter i Scandria Alliance og BSSSC 

Østlandssamarbeidets valgkomité har i møte 28. februar utpekt nye representanter til Scandria Alliance og BSSSC. Både Scandria Alliance og Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) er viktige arenaer for vår region for politisk påvirkning og samarbeid utover...

les mer

Kommende møter og arrangementer

Tidligere møter og arrangementer