Ved å delta i nettverket vil Østlandssamarbeidet få mer kunnskap om utviklingen av Jyllandskorridoren. Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbeid. Nettverket består av regioner, deriblant Vestfold og Telemark fylkeskommune,...

les mer