Velg en side

Hva er Østlandssamarbeidet?

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Samarbeidet skal bidra til å utvikle Østlandet som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regionalt balansert utvikling i landsdelen.

Østlandssamarbeidet (eng. Eastern Norway County Network) ble etablert i 1993 som et nettverkssamarbeid. Fra 2020 er Østlandssamarbeidet organisert som et interkommunalt politisk råd jf. kommuneloven.

Østlandet er en landsdel i vekst. For å være en bærekraftig og konkurransedyktig region er det behov for store investeringer i infrastruktur i årene framover og en storstilt grønn omstilling på alle samfunnsområder. Omstillingen må også være inkluderende og sosialt bærekraftig.

For å understøtte fylkeskommunenes viktige regionale samfunnsutviklerrolle har Østlandssamarbeidet tre roller:

  • Felles stemme i politisk påvirkningsarbeid.
  • Arena for læring og erfaringsdeling mellom fylkeskommunene.
  • Effektiv ressursutnyttelse og koordinering gjennom felles aktiviteter og prosjekter.

Østlandssamarbeidets sekretariat

Det er etablert et eget sekretariat for Østlandssamarbeidet. Sekretariatet er et service- og samordningsorgan for de ulike grupper og utvalg innen Østlandssamarbeidet. Sekretariatet er tilknyttet Viken fylkeskommune.

Sekretariatet forbereder saker til de politiske utvalgene, og sørger for at de vedtak som blir fattet, følges opp av sekretariatet eller noen av de administrative faggruppene. Sekretariatet tilrettelegger for arbeidet i faggruppene, og deltar i faggruppene og deres undergrupper så langt kapasiteten gjør det mulig.

 Jon Petter Arntzen

Jon Petter Arntzen

Sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur

+4790108389
jona@viken.no
Ann Irene Sæternes

Ann Irene Sæternes

Fagsjef Europa

+4795832758
annsa@viken.no
Morten Stemre

Morten Stemre

Seniorrådgiver næring og kompetanse

+4797717380
mortenste@viken.no
Kristian Singh-Nergård

Kristian Singh-Nergård

Kommunikasjons­rådgiver
+4745735857
kristiasin@viken.no
Lotta Möllerfalk

Lotta Möllerfalk

Rådgiver energi og miljø

+4745392684
lottamol@viken.no

Handlingsplan

Last ned handlingsplan 2023 (PDF)
Handlingsplanen for 2023 ble godkjent på representantskapsmøte 4. november 2022.

Last ned handlingsplan 2022 (PDF)
Handlingsplanen for 2022 ble godkjent på representantskapsmøte 4. november 2021.

Last ned handlingsplan 2021 (PDF)
Handlingsplanen for 2021 ble godkjent på representantskapsmøte 6. november 2020.

Last ned handlingsplan 2020 (PDF)

Last ned handlingsplan 2018-2019 (PDF)