Velg en side

Administrativ samferdselsgruppe

Administrativ samferdselsgruppe støtter arbeidet i Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel

Administrativ samferdselsgruppe er opprettet for å støtte arbeidet i Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel gjennom å samordne den administrative behandlingen av saker, samt sikre administrativ forankring og ressursallokering i fylkeskommunene.

Fylkeskommunene utpeker selv medlemmer til gruppa. Medlemmene skal i utgangspunktet være ledere eller stedfortredere på samferdselsområdet i fylkesadministrasjonene.

Medlemmene har møte- og talerett i fagpolitisk utvalg for samferdsel. Saker til behandling i fagpolitisk utvalg skal som hovedregel forelegges gruppa i forkant. Administrativ gruppe kan avgi egen innstilling i saker til fagpolitisk utvalg, samt be sekretariatet forberede saker til behandling i fagpolitiske utvalg.

Den administrative gruppa kan også opprette administrative faggrupper innen samferdsel etter behov.

Klikk her for å lese felles mandat for administrative grupper (PDF).

Hurtiglenker for samferdsel

Medlemmer

Innlandet

Aud M. Riseng – leder

Oslo kommune

Anne Sigrid Hamran – nestleder

Akershus

Thomas Wilhelm Tvedt

Buskerud

Gro Ryghseter Solberg

Telemark

Siv Tørudbakken

Vestfold

Gunnar Berg Treidene

Østfold

Håkon Bjarne Johansen

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer