Velg en side

Europapolitisk samarbeid

Det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet er et gjennomgående element og et verktøy for å nå visjonene fylkeskommunene har satt

Det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet er et gjennomgående element og et verktøy for å nå visjonene fylkeskommunene har satt. Arbeidet skal bidra til å styrke fylkeskommunenes mulighetsrom til å påvirke europeisk politikk og utformingen av relevante virkemidler i EU innen de politisk prioriterte områdene for Østlandssamarbeidet. 

Østlandssamarbeidets Europaforum er den politiske plattformen for dialog, påvirkning og samhandling.

Nyttige lenker

Hurtiglenker for europapolitisk samarbeid

Nyheter for europapolitisk samarbeid

Varsko for demokratiet på Europakonferanse

Varsko for demokratiet på Europakonferanse

Demokratisk motstandskraft sto i søkelyset på Østlandssamarbeidets Europakonferanse 12. mai. Mer sentralisering av beslutninger, for lave ambisjoner, lite politisk handlekraft og mangel på kunnskap ble trukket fram som demokratiske problemer. Men krisene har også ført...

les mer

Kommende møter og arrangementer

Tidligere møter og arrangementer