Velg en side

Europapolitisk samarbeid

Det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet er et gjennomgående element og et verktøy for å nå visjonene fylkeskommunene har satt

Det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet er et gjennomgående element og et verktøy for å nå visjonene fylkeskommunene har satt. Arbeidet skal bidra til å styrke fylkeskommunenes mulighetsrom til å påvirke europeisk politikk og utformingen av relevante virkemidler i EU innen de politisk prioriterte områdene for Østlandssamarbeidet. 

Østlandssamarbeidets Europaforum er den politiske plattformen for dialog, påvirkning og samhandling.

Nyttige dokumenter

Hurtiglenker for europapolitisk samarbeid

Nyheter for europapolitisk samarbeid

Kommende møter og arrangementer

Tidligere møter og arrangementer