Velg en side

Europapolitisk samarbeid

Det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet er et gjennomgående element og et verktøy for å nå visjonene fylkeskommunene har satt

Det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet er et gjennomgående element og et verktøy for å nå visjonene fylkeskommunene har satt. Arbeidet skal bidra til å styrke fylkeskommunenes mulighetsrom til å påvirke europeisk politikk og utformingen av relevante virkemidler i EU innen de politisk prioriterte områdene for Østlandssamarbeidet. 

Østlandssamarbeidets Europaforum er den politiske plattformen for dialog, påvirkning og samhandling.

Nyttige dokumenter

Hurtiglenker for europapolitisk samarbeid

Nyheter for europapolitisk samarbeid

Nye representanter i Scandria Alliance og BSSSC 

Nye representanter i Scandria Alliance og BSSSC 

Østlandssamarbeidets valgkomité har i møte 28. februar utpekt nye representanter til Scandria Alliance og BSSSC. Både Scandria Alliance og Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) er viktige arenaer for vår region for politisk påvirkning og samarbeid utover...

les mer