Velg en side

Europeiske ungdomsnettverk

Gjennom ØstsamUng deltar ungdommer i verv og arrangementer i utenlandske ungdomsnettverk

Koordinering av deltakelsen i europeiske ungdomsnettverk er en del av rollen til ØstsamUng.

Europeisk samarbeid er viktig for norske fylkeskommuner, og fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har ofte vært pådrivere for å utvikle og styrke ungdomsmedvirkningen på sine europeiske samarbeidsarenaer. ØstsamUng ble opprinnelig opprettet nettopp for å koordinere deltakelsen fra ungdomsorganene i europeiske nettverk.

Koordineringen gjennom ØstsamUng bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse og byrdedeling mellom fylkesadministrasjonene. Ungdomsorganene i fylkeskommunene blir informert om ulike europeiske arrangementer eller nettverk hvor de kan delta og stille til verv. ØstsamUng er også en arena for å dele erfaringer med europeisk arbeid mellom ungdommene og å utvikle felles posisjoner de ønsker å jobbe for, mens ungdommene med europeiske verv har en plattform å rapportere til eller hente inn innspill fra utover eget fylke.

Hurtiglenker for ØstsamUng

BSSSC Youth

BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) har spesielt fokus på ungdomsmedvirkning.

Siden 2002 har BSSSC hatt fokus på ungdomspolitikk og ønsker medvirkning fra ungdom i organisasjonens arbeid på alle områder. Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk, ØstsamUng, er med på å gi innspill til og deltar i aktiviteter i BSSSCs ungdomsnettverk. Ungdomsnettverk møtes to ganger pr. år – vår og høst. Høstmøtet organiseres i kant med årskonferansen, og ungdommene bidrar til det faglige programmet og deltar på selve årskonferansen.

Ungdomsnettverket velger to representanter til styret. Det velges en ny representant hver høst for en periode på to år. For mer informasjon se

Youth Regional Network (YRN)

Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har sammen med Nordland fylkeskommune vært pådrivere i inkludering av ungdom i den europeiske organisasjonen Assembly of European Regions (AER) og har ledet arbeidet i flere faser.

Youth Regional Network (YRN) ble opprettet av AER i 2008, og er en ungdomsplattform som fremmer aktiv ungdomsdeltakelse mellom regioner i Europa. YRN består av regionale ungdomsråd, parlamenter og organisasjoner (både fra medlemmer og ikke-medlemmer i AER). YRN gir unge mennesker muligheter til å komme med anbefalinger til beslutningstakere og påvirke politikk, fremme debatt og kapasitetsbygging, og utveksle god praksis. YRN er et forum der unge mennesker fra ulike regioner i Europa kan å heve stemmen kollektivt, samtidig som de bidrar til en europeisk dimensjon til ungdomspolitikken i egne regioner.

AER Youth Regional Network (YRN) – Assembly of European Regions