ØstsamUng

Siden 2010 har Østlandssamarbeidet hatt et eget ungdomsnettverk. ØstsamUng skal være en arena hvor ungdomsrepresentanter fra fylkene på Østlandet kan samles for å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer og løsninger.

Siste nyheter

ØstsamUngs arbeidsutvalg

Jarle HenriksenUngdommens fylkesråd i Vestfold og Telemark
Lina Adham Mohamed Elsayed ElmawardyUngdommens fylkesråd i Vestfold og Telemark
Mathias Nikolai BergSentralt Ungdomsråd i Oslo
Chiara KlosterSentralt Ungdomsråd i Oslo
Trym Mathisen GuldvogUngdommens fylkesråd i Viken
Yasmin Ask GeverkUngdommens fylkesråd i Viken
Ingrid Elisabeth Volungholen Ungdommens fylkesting i Innlandet
Sigrun MyrvangUngdommens fylkesting i Innlandet

Møter med saker

Møte 7. oktober 2021

Oppsummering

Møte 23. september 2021

Oppsummering

Møte 11. februar 2021

Referat

Møte 22. oktober 2020

Referat

Møte 13. oktober 2020

Referat

Retningslinjer

ØstsamUng skal

  • Gi ungdommene innsikt og opplæring i fylkeskommunal politikk og arbeid
  • Gi ungdommene innsikt og opplæring i Østlandssamarbeidets arbeid.
  • Få frem ungdommenes synspunkter i Østlandssamarbeidets interessepolitiske arbeid.
  • Utnevne ungdommer for deltakelse i verv og arrangementer i utenlandske ungdomsnettverk – herunder AER, BSSSC og NSC.
  • Gjennomføre minst to samlinger i året – samlingene inviterer inntil ti ungdommer fra ungdommens fylkesråd/ting i hvert fylke på Østlandet.
  • Gi ungdommene et godt nettverk av ungdommer i ulike ungdomsfylkesråd/ting på Østlandet.

ØstsamUngs organisering

  • Et arbeidsutvalg med en ungdomsrepresentant fra hvert fylke.
  • En koordinatorgruppe med en koordinator fra Østlandssamarbeidets sekretariat og en ungdomskoordinator fra hver av fylkeskommunene på Østlandet.

ØstsamUngs arbeidsutvalg

ØstsamUngs arbeidsutvalget er ansvarlig for tema og opplegg rundt ØstsamUngs samlinger. Dette gjøres i samarbeid med koordinatoren i sekretariatet og ungdomskoordinatoren i vertsfylket for samlingen. Arbeidsutvalget kan også foreslå andre aktiviteter på eget initiativ, men aktivitetene må godkjennes av koordinatorgruppa.

Arbeidsutvalget skal også være ungdommens stemme inn i Østlandssamarbeidet. Utvalget kan bli bedt om å komme med uttalelser og innspill til arbeidet på ulike fagområder i Østlandssamarbeidet, eller inviteres inn til å delta i det interessepolitiske arbeidet.

Arbeidsutvalget skal ha én representant og én vara fra ungdommens fylkesråd/ting i hvert fylke.

Koordinatorgruppa

Koordinatorgruppas rolle er å drifte, forbedre og promotere ØstsamUng. Koordinatorene har ansvar for å promotere ØstsamUng i eget fylke og å rekruttere ungdommer fra fylkene til nettverket. Gruppa skal bistå i å forberede ungdommene før ØstsamUngs samlinger og internasjonale møter.

Koordinatorgruppa kan også bistå ØstsamUngs arbeidsutvalg med å sette tema og opplegg for ØstsamUngs samlinger.

Last ned mer informasjon om Østsamung.

BSSSC Youth

BSSSC har spesielt fokus på ungdomsmedvirkning

Siden 2002 har BSSSC hatt fokus på ungdomspolitikk og ønsker medvirkning fra ungdom i organisasjonens arbeid på alle områder. Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk, ØstsamUng, er med på å gi innspill til og deltar i aktiviteter i BSSSCs ungdomsnettverk. Ungdomsnettverk møtes to ganger pr. år – vår og høst. Høstmøtet organiseres i kant med årskonferansen, og ungdommene bidrar til det faglige programmet og deltar på selve årskonferansen. 

Ungdomsnettverket velger to representanter til styret. Det velges en ny representant hver høst for en periode på to år. For mer informasjon se bsssc.com/youth 

Møter med saker

BSSSC Spring Youth Event 2021

Rapport

BSSSC Youth Network møte høst 2020

Rapport

Baltic Sea Youth in times of corona – vårmøte 2020

Rapport

Koordinatorgruppa

Møter med saker

Møte 14. mars 2022

Oppsummering

Møte 14. desember 2021

Opppsummering

Møte 30. august 2021

Oppsummering

Møte 22. mars 2021

Referat

Møte 25. august 2020

Referat

Møte 22. november 2019

Referat