Velg en side

ØstsamUng

ØstsamUng er Østlandssamarbeidet eget ungdomsnettverk

ØstsamUng har vært Østlandssamarbeidets eget ungdomsnettverk siden 2010.

ØstsamUng skal:

  • Gi medlemmene i medvirkningsorganene for ungdom i fylkeskommunene på Østlandet et nettverk for å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer og løsninger.
  • Gjennomføre minst to nettverkssamlinger i året.
  • Legge til rette for felles dialog mellom medvirkningsorganene for ungdom og politikerne i fylkeskommunene og være en arena for å løfte fram ungdommenes synspunkter i Østlandssamarbeidets arbeid.
  • Gi ungdommene innsikt og opplæring i fylkeskommunes eget arbeid og samarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet.
  • Koordinere fylkeskommunenes deltakelse på arrangementer og kandidater til verv i europeiske ungdomsnettverk.

Hurtiglenker for ØstsamUng

Organisering

Ungdommene deltar i styringen av nettverket gjennom et arbeidsutvalg med en ungdomsrepresentanter fra hvert fylke.

Østlandssamarbeidets sekretariat er sekretariat for ØstsamUng.

En koordinatorgruppe med ungdomskoordinator fra hver fylkeskommunene i samarbeidet bistår sekretariatet i arbeidet.

Nyheter ØstsamUng

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer