Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget samordner den administrative behandlingen av saker og sikrer administrativ forankring og ressursallokering i fylkeskommunene.

Hver fylkeskommune har et medlem i utvalget, enten fylkeskommunens øverste administrative leder eller en stedfortreder. Utvalgsmedlemmene har møte- og talerett i representantskapets møter.

Saker til behandling i representantskapet skal som hovedregel forelegges administrasjonsutvalget i forkant. Utvalget kan avgi innstilling i saker til representantskapet hvor det ikke foreligger innstilling fra Østlandssamarbeidets politiske organer, samt avgi merknader til politiske organers innstillinger.

I tillegg kan administrasjonsutvalget på eget initiativ be sekretariatet forberede saker til behandling i representantskapet. Utvalget kan også etablere andre administrative grupper i Østlandssamarbeidet og fastsette mandat for disse.

Møter med saker

Møte 20. oktober 2022

Møteinnkalling
Protokoll

Møte 12. august 2022

Møteinnkalling
Protokoll

Møte 11. mars 2022

Møteinnkalling
Protokoll

Møte 14. februar 2022

Møteinnkalling
Protokoll

Møte 12. oktober 2021

Møteinnkalling
Protokoll

Møte 14. mai 2021

Møteinnkalling
Protokoll

Møte 12. februar 2021

Møteinnkalling
Vedlegg
Protokoll

Møte 14. oktober 2020

Møteinnkalling
Protokoll

Møte 22. mai 2020

Møteinnkalling m/ saksliste
Vedlegg til saksliste
Protokoll

Møte 14. februar 2020

Møteinnkalling m/sakskart
Vedlegg til sakskart
Protokoll

Møte 24. januar 2020

Møteinnkalling m/sakskart
Vedlegg til sakskart
Protokoll

Medlemmer

Innlandet

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud (leder)

Oslo

Ass. kommunaldirektør Hans Petter Gravdahl

Vestfold og Telemark

Fylkeskommunedirektør Arve Semb Christophersen

Viken

Fylkesrådsdirektør Bente Bjerknes