Internasjonal gruppe

Internasjonal gruppe består av administrative kontaktpersoner i fylkeskommunene med ansvar for internasjonalt samarbeid, og har bl.a. ansvar for å forberede møtene i Østlandssamarbeidets Europaforum – sammen med sekretariatet. Gruppa ledes av Gørill Brodahl, Viken fylkeskommune. Osloregionens Europakontor deltar i gruppa som observatør.

Medlemmer

Medlemmer

Espen Holtan, Viken fylkeskommune (leder)
Turid Wulff Knutsen, Innlandet fylkeskommune
Bjarne Johannessen, Oslo kommune
Lars Haukvik, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Varamedlemmer

Dawn Freund, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Erna Ansnes, Oslo kommune
Martine Bonarjee, Viken Fylkeskommune
Erik Hagen, Innlandet fylkeskommune

Møter med saker

Møte 01.11.22

Møtereferat internasjonal gruppe 01.11.22

Presentasjon av DIGITAL programmet

Møte 23.08.22

Møtereferat internasjonal gruppe 23.08.22

Sebastian Blomli – Internasjonalt samarbeid – en kort introduksjon

Møte 12.05.22

Møtereferat internasjonal gruppe 12.05.22

Presentasjon Rita Hareid – Norge Tyskland_Mai 2022

Møte 26.04.22

Møtereferat internasjonal gruppe 26.04.22

Møte 01.03.22

Møtereferat internasjonal gruppe 1.03.22

Møte 18.01.22

Møtereferat internasjonal gruppe 18.01.22

Møteplan 2022

Møte 26.10.21

Møtereferat internasjonal gruppe 26.10.21

Møte 24.08.21

Møtereferat internasjonal gruppe 24.08.21

Møte 22.06.21

Møtereferat internasjonal gruppe 22.06.21

Møte 18.05.21

Møtereferat internasjonal gruppe 18.05.21

Møte 13.04.21

Møtereferat internasjonal gruppe 13.04.21

Møte 16.02.21

Møtereferat internasjonal gruppe 16.02.21
Møteplan 2021

Møte 12.01.21

Møtereferat internasjonal gruppe 12.01.21

Møte 19.10.20

Møtereferat internasjonal gruppe 19.10.20

Møte 18.08.2020

Møtereferat internasjonal gruppe 18.08.20

Møte 28.04.2020

Møtereferat internasjonal gruppe 28.04.20
møteplan 2020

Møte 27.03.2020

Møtereferat internasjonal gruppe 27.03.20

Møte 26. november 2019

Ref 261119
VDLCommission
191126 Norge og brexit (Østlandssamarbeidet)

Møte 3. september 2019

Ref 030919

Møte 15. januar 2019

Ref 150119
Creative-Europe-2014-2020-og-2021-2027

Møte 20. november 2018

Ref 201118
181120 EØS-midlene Østlandssamarbeidet

Møte 4. september 2018

Ref 040918

Møte 24. april 2018

Ref 240418

Møte 4. januar 2018

Referat

Møte 29. august 2017

Referat

Møte 25. april 2017

Referat

Møte 10. januar 2017

Referat

Møte 18. november 2016

Referat

Møte 23. august 2016

Referat

Møte 11. april 2016

Referat
Fylkeskommunale tilskuddsordninger – såmidler til internasjonale prosjekt

Møte 6. januar 2016

Referat

Møte 3. november 2015

Referat

Internasjonal adm. gruppe møttes i Tønsberg 17 – 18. august 2015

Med Vestfold fylkeskommune som vertskap gjennomførte internasjonal adm. gruppe sitt møte i Tønsberg 17. – 18. august. På dag 1 fikk gruppa gode orienteringer om Vestfolds EU arbeid. På dag 2 gjennomførtes ordinært møte i gruppa. Ansatte ved Osloregionens Europakontor deltok på hele programmet. Presentasjoner fra møtet følger under:

EU nettverk Viken v Thomas Slagsvold
Kompetanseprogram VFK
Interreg-prosjektet NØKS II v Bjørnar Thorsenn
Referat

Møte 8. april 2015

Referat

Møte 13. januar 2015

Referat

Møte 11. november 2014

Referat

Møte 26. august 2014

25. – 26. august besøkte internasjonal adm. gruppe Lillehammer. Her ble de bl.a. orientert om arbeidet med UngdomsOL i 2016, omstillingsprogrammet for reiselivet i Oppland og Nasjonalt håndverkssenter på Maihaugen sitt samarbeid med regioner i Europa innenfor EØS-midlene. Tirsdag 26.08 orienterte fylkeskultursjef Kyrre Dahl i Oppland om sine erfaringer med europeiske prosjekt fra sin tid som utviklingssjef i Kalmar kommune i Sverige. Ordinært møte i gruppa ble også gjennomført og referatet finner du her:

Referat
Innlegg v Pål Gordon Nilsen, UngdomsOL
Innlegg v Liv Bjerke, OFK
Innlegg v Kyrre Dahl, OFK

Møte 2. april 2014

Internasjonal adm. gruppe gjennomførte møte i Brussel 2. april. I tillegg til behandling av saker på dagsorden hadde gruppa orientering og dialog med Jan Edøy, kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen, med Axel Rød, nasjonal ekspert i DG Regio og med Enrico Mayrhofer fra sekretariatet i CPMR.

Presentasjon CPMR 2 april 2014
Referat

Fellesmøte med ORE i Brussel 1. april

Internasjonal adm. gruppe gjennomførte fellesmøte med kontaktgruppa og adm. i Osloregionens Europakontor (ORE) i Brussel 1. april. Tema for møtet var en kort presentasjon av Østlandssamarbeidet og vår europapolitiske strategi samt Interreg og de nye programmene for 2014 – 2020.

Presentasjon ØS i Brussel 1 april 2014
Presentasjon av Østersjøprogrammet
Interreg Europe i Brussel
Interreg VA – Brussel 1-2 april 2014

Møte 9. januar 2014

Referat

Møte 13. november 2013

Møtet ble gjennomført som en del av en studietur til Vilnius med innlagt deltakelse på det 4 forum for EUs Østersjøstrategi. Norges ambassadør til Litauen, Leif Arne Ulland, holdt et meget interessant foredrag for gruppa om Litauens historie og dagens situasjon i landet i forkant av selve møtet.

Referat
Program for studietur
Vytas presentasjon

Møte 30. august 2013

Internasjonal adm. gruppe møttes 29 og 30. august i Asker med Akershus fylkeskommune som vertskap.

Presentasjon AFK – Holmen
Referat

Møte 8. januar 2013

Referat
Presentasjon Kulturrådet 08.01.2013
Presentasjon Riksantikvaren

Møte 13. november 2012

Referat

Presentasjon europapolitisk arbeid samt kortinformasjon om ulike europeiske organisasjoner for regioner og byer pr. september 2015
Europapolitisk arbeid – opplæring høst 2015

Østlandssamarbeidet kortinfo
AER_Kortinfo
BSSSC Kortinfo
NSC kortinfo
CPMR kortinfo
Eurocities kortinfo
Euromontana kortinfo
Interreg V kortinfo

Møte 28. august 2012

Referat

Studietur til Hamburg og Schleswig-Holstein 16. – 19. april 2012

Programme final
Oppsummering
Maritime Cluster Northern Germany
Oslo-Delegation
Hamburg Delegation Norwegen Tourism
0418-SH_ENCN-renewable_energies
JUNIOR Achievement Young Enterprise Germany
Turisme policy in S-H

Møte 5. januar 2012

Referat
Møte 8. – 9. november 2011 på Notodden
Referat
Telemarks Internasjonale arbeid
Notoddens internasjonale samarbeid
Regjeringens Tysklandsstrategi

Møte 13.09.11

Referat
EØS-midlene 2009-2014
Europapolitisk arbeid – opplæring høst 2015

Møte 24. mai 2011

Referat
24. mai – presentasjon Karianne Longva
24. mai – presentasjon Thomas Slagsvold

Møte 01.02.11

Referat

Møte 17.11.10

Referat

Møte 02.03.10

Referat

Møte 03.11.09

Referat

Internasjonalt fylkesnettverk

Internasjonalt fylkesnettverk er et uformelt nasjonalt kolleganettverk for internasjonale rådgivere i fylkeskommunene, regionskontorene i Brussel samt KS. Møtene gjennomføres på omgang mellom fylkeskommunene.

Møte i fylkesnettverket av internasjonale rådgivere i Kirkenes mars 2020

Saksdokumenter Kirkenes mars 2020

Møte i fylkesnettverket av internasjonale rådgivere i Sandnes september 2019

Saksdokumenter Sandnes september 2019

Møte i fylkesnettverket av internasjonale rådgivere i Skien november 2018

Saksdokumenter Skien 2018

Møte i fylkesnettverket av internasjonale rådgivere i Brussel 20 og 21 juni 2018

Fylkesnettverket av internasjonale rådgivere møttes for første gang i Brussel den 20 og 21 juni 2018. Representanter for region-kontorene var invitert med. KS, UD og KMD var som vanlig representert på samlingen. Her finner dere program, deltakerliste og presentasjoner fra samlingen i Brussel.

Program for samlingen i Brussel – final
Deltakeliste samling i Brussel 20.- 21. juni 2018 – final

Økt 1: Å hevde regionale interesser

Presentasjon Nicolas Brooks – CPMR
Presentasjon Louise Floman – DG Regio
Presentation Marek Przeor – DG Regio
Presentasjon Eivind Lorentzen – Norges EU-delegasjon
Presentasjon Nord-Norges Europakontor

Økt 2: Å delta i europeiske prosjekt

Presentasjon Robert Hodosi – DG Agri
Presentasjon Egill Eyolfsson – EFTA

Økt 3: Å delta i europeiske prosjekt – fortsettelse

Presentasjon Valentine Willmann – HyER
Presentasjon Stavangerregionens Europakontor

Økt 3: Bedre samarbeid – fylkesnettverket sin rolle

Mobilisering av kommunene – Kari Mette og Rannveig
Notat de gode eksemplenes vei versjon 18 juni
Presentasjon Geir Bekkevold – UD