Select Page

Scandria Alliance

Scandria Alliance fremmer ren og smart transport mellom Skandinavia og Adriaterhavet gjennom samarbeid, erfaringsutveksling og politisk påvirkning

Scandria Alliance er et interregionalt politisk samarbeid som bygger på Interreg Østersjøprosjektet Scandria®2Act (2016–2019). Østlandssamarbeidet deltar i alliansen på vegne av fylkeskommunene på Østlandet. Østlandssamarbeidets sekretariat koordinerer fylkeskommunenes deltakelse i administrative faggrupper i Scandria Alliance. Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune, Annette Lindahl Raakil, er valgt til nestleder i alliansen.

Ved å ta i bruk grønne og smarte transportløsninger skal alliansen bidra til bærekraftig regional utvikling for regioner og byer langs Scan-Med-korridoren, fra Skandinavia i nord til Adriaterhavet i sør.

Scandria Alliance, som ble etablert i 2019, består av byer og regioner i Norge, Sverige, Finland, Italia og Tyskland. Alliansen arbeider med følgende temaer; rent drivstoff, multimodal transport, infrastruktur på tvers av landegrensene og digitalisering.

Østlandssamarbeidet og Scandria Alliance

Norsk deltakelse i Scandria Alliance gir fylkeskommunene på Østlandet muligheten til å samarbeide med andre regioner, påvirke politikk og bygge nettverk. Dette bidrar til å fremme utviklingen av ren og smart transport på Østlandet og det bidrar også til bærekraftig regional utvikling.

Samarbeid og erfaringsutveksling: Ved å være en del av alliansen kan Østlandssamarbeidet dra nytte av god praksis og innovative løsninger som iverksettes av andre medlemsregioner. Det er viktig at regionene i Europa snakker med hverandre, fordi de kan bli enige om retningslinjer og tiltak som det nasjonale nivået ikke alltid kan.

Politisk påvirkning: Det er viktig å spille inn våre synspunkter inn mot EU-systemet. Alliansen gir en felles stemme til medlemsregionene når det gjelder spørsmål knyttet til ren og smart transport, multimodalitet, infrastruktur og digitalisering. Dette kan bidra til å øke bevisstheten og prioriteringen av slike spørsmål både nasjonalt og internasjonalt.

Nettverksbygging: Gjennom Scandria Alliance kan Østlandssamarbeidet bygge nettverk og etablere partnerskap med regioner og aktører fra ulike land. Dette nettverket kan åpne døren for samarbeidsmuligheter, felles prosjekter og utveksling av kunnskap og ressurser. Østlandssamarbeidet kan dra nytte av å være en del av et større nettverk som fremmer ren og smart transport i hele korridoren fra Skandinavia til Adriaterhavet.

Hurtiglenker for samferdsel

Nyheter Scandria Alliance

Nye representanter i Scandria Alliance og BSSSC 

Nye representanter i Scandria Alliance og BSSSC 

Østlandssamarbeidets valgkomité har i møte 28. februar utpekt nye representanter til Scandria Alliance og BSSSC. Både Scandria Alliance og Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) er viktige arenaer for vår region for politisk påvirkning og samarbeid utover...

read more