Velg en side

Representantskapet

Representantskapet er Østlandssamarbeidets øverste politiske organ

Representantskapet er Østlandssamarbeidets øverste politiske organ. Hver fylkeskommune har to medlemmer i representantskapet.

Representantskapet forvalter Østlandssamarbeidet etter samarbeidsavtalen og fører tilsyn med Østlandssamarbeidets daglige drift. Viktige prinsipielle saker, strategi og handlingsprogram, årsrapportering, budsjett og regnskap er blant sakene som behandles i representantskapet.

Representantskapet kan også etablere andre politiske organer innenfor prioriterte politiske innsatsområder. Utover representantskapet har Østlandssamarbeidet i dag:

  • Fagpolitisk utvalg for samferdsel
  • Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse
  • Østlandssamarbeidets Europaforum

Nyheter representantskapet

Medlemmer

Even Aleksander Hagen
Leder
Innlandet fylkeskommune

Terje Riis Johansen

Terje Riis-Johansen
Nestleder
Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

Hver fylkeskommunene er representert med to medlemmer i representantskapet.

Innlandet

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (AP) – leder
Fylkestingsmedlem Hanne Alstrup Velure (H)

Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (AP)
Byråd Sirin Stav (MDG)

Vestfold og Telemark

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen (SP) – nestleder
Fylkestingsmedlem Gunn Marit Helgesen (H)

Viken

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (AP)
Fylkestingsmedlem Anette Solli (H)

Kommende møter og arrangementer

Tidligere møter og arrangementer