Velg en side

Representantskapet

Representantskapet er Østlandssamarbeidets øverste politiske organ

Representantskapet er Østlandssamarbeidets øverste politiske organ. Hver fylkeskommune har to medlemmer i representantskapet.

Representantskapet forvalter Østlandssamarbeidet etter samarbeidsavtalen og fører tilsyn med Østlandssamarbeidets daglige drift. Viktige prinsipielle saker, strategi og handlingsprogram, årsrapportering, budsjett og regnskap er blant sakene som behandles i representantskapet.

Representantskapet kan også etablere andre politiske organer innenfor prioriterte politiske innsatsområder. Utover representantskapet har Østlandssamarbeidet i dag:

  • Fagpolitisk utvalg for samferdsel
  • Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse
  • Østlandssamarbeidets Europaforum

Medlemmer

Terje Riis Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune på møte i representantskapet, på Quality Hotell Fredrikstad 3. november 2022. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Terje Riis-Johansen, leder av representantskapet og fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Hver fylkeskommunene er representert med to medlemmer i representantskapet.

Innlandet

Fylkesordfører Aud Hove (SP)
Fylkestingsmedlem Hanne Alstrup Velure (H)

Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (AP)
Byråd Sirin Stav (MDG)

Vestfold og Telemark

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen (SP) – leder
Fylkestingsmedlem Gunn Marit Helgesen (H)

Viken

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (AP)
Fylkestingsmedlem Anette Solli (H)

Nyheter representantskapet

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer