Administrativ gruppe

For sakskart og protokoller fra den gamle kompetansegruppa og faggruppene før 2020, se ostlandssamarbeidet.no//arkiv

Administrative gruppe for næring og kompetanse er etablert for å støtte arbeidet i Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg gjennom å samordne den administrative behandlingen av saker, samt sikre administrativ forankring og ressursallokering i fylkeskommunene.

Les felles mandat for administrative grupper.

Medlemmer

Innlandet

Birgit Aasgaard Jenssen  og Ole Inge Gjerald

Oslo

Thomas Bergøy Johansen og Marte Aarvik

Vestfold og Telemark

Tore Øystein Strømsodd og Liv Marit Hansen

Viken

Gerd Mette Drabløs og Øyvind Michelsen

Fylkeskommunene har lagt fleksibel deltakelse avhengig av saksområder til grunn for arbeidet i den administrative gruppen.

Møter med saker

Møte 4. mars 2022

Innkalling med sakskart
Oppsummering

Møte 1. desember 2021

Innkalling med sakskart
Oppsummering

Møte 22. september 2021

Innkalling med sakskart
Oppsummering

Møte 28. april 2021

Innkalling med sakskart
Oppsummering

Møte 10. februar 2021

Innkalling med sakskart
Oppsummering

Møte 20. november 2020

Innkalling med sakskart
Protokoll

Møte 18. september 2020

Innkalling med sakskart
Protokoll

Møte 20. august 2020

Innkalling med sakskart
Vedlegg
Protokoll

Møte 27. mai 2020

Innkalling med sakskart
Vedlegg
Protokoll

Faggrupper

Østlandssamarbeidet har aktive faggrupper på følgende fagområder innen næring og kompetanse:

  • Oppfølgingstjenesten
  • Fagskole