Velg en side
Fylkeskommunene på Østlandet løftet fram kollektivtransport, jernbane og veivedlikehold i møte med Samferdselsdepartementet

Fylkeskommunene på Østlandet løftet fram kollektivtransport, jernbane og veivedlikehold i møte med Samferdselsdepartementet

Fylkeskommunene på Østlandet hadde et tydelig felles budskap på innspillsmøte med Samferdselsdepartementet 14. november. På møtet var Oslo kommune, Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune invitert til å presentere egne posisjoner i forbindelse med ny Nasjonal...