Velg en side

Østlandssamarbeidet ber om aktiv involvering i TEN-T-arbeidet

av Kristian Singh-Nergård, Jon Petter Arntzen |
Publisert 4. juni, 2024
Kart over Nord-Europa som viser det europeiske transportnettverket.

TEN-T-nettverket i Nord-Europa. Kilde: Transport Community

Østlandssamarbeidet ber om aktiv involvering av fylkeskommunene i det videre arbeidet med TEN-T-retningslinjene. TEN-T står for Trans-European Transport Network, og er et nettverk av europeiske transportkorridorer for både person- og godstransport. Retningslinjene er nylig vedtatt i EU og skal nå implementeres i Norge gjennom EØS-avtalen.

I møte med Samferdselsdepartementet 3. juni, ble fylkeskommunene sin viktige rolle understreket, både når det gjelder utvikling av transportinfrastruktur, kollektivtrafikk og regional planlegging. Fylkeskommunenes betydning i utviklingen av grønne og effektive grensekryssende transportkorridorer, ble også fremhevet.

– Fylkeskommunene bør få en tydelig rolle i det videre arbeidet med implementering av TEN-T, sa Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet under møtet. – Involvering av fylkeskommunene er avgjørende for å sikre at retningslinjene tar tilstrekkelig hensyn til regionale behov og prioriteringer.

På møtet med Samferdselsdepartementet deltok representanter fra flere av fylkeskommunene i tillegg til Østlandssamarbeidets sekretariat.

Rask og effektiv godkjenningsprosess

Østlandssamarbeidet har tidligere sendt inn flere høringsinnspill til Samferdselsdepartementet om TEN-T, og gjentok budskapet om at fylkeskommunene må involveres når retningslinjene nå skal implementeres i Norge. Det ble fra Østlandssamarbeidet også understreket at regionalt politisk nivå må få en sentral rolle i den videre prosessen.

– Vi håper på en rask og effektiv ratifiseringsprosess, sa Arntzen. – Det er også viktig å avklare hvordan de nye TEN-T-retningslinjene vil påvirke areal- og transportplanarbeidet lokalt og regionalt.

Statlig finansiering av nødvendige investeringer

Utfordringen med at Norge ikke er med i EUs finansieringsordning for transportinfrastruktur (CEF) ble også tatt opp. Østlandssamarbeidet fremhevet derfor at staten må sette av ressurser i de årlige budsjettene for å gi byer, kommuner og fylkeskommuner mulighet til å gjøre de nødvendige investeringene for å oppfylle kravene i de nye TEN-T-retningslinjene. Her ble finansiering av infrastruktur og grønne energistasjoner trukket frem som eksempel.

– Norge er et land med særegne geografiske og demografiske forhold sammenlignet med tettere befolkede områder i Europa, sa Arntzen. – Det er derfor avgjørende å vurdere nøye hvordan TEN-T-retningslinjene skal implementeres i Norge. Vi mener at hovedregelen bør være å følge de nye TEN-T-bestemmelsene så tett som mulig, i stedet for å søke flest mulige unntak.

Økt fokus på grensekryssende transportkorridorer i NTP

Østlandssamarbeidet uttrykte også bekymring for manglende fokus på grensekryssende transportkorridorer i ny Nasjonal transportplan (NTP) og oppfordret Samferdselsdepartementet til å følge opp dette ved neste rullering av NTP, da betydningen av disse korridorene vil bli stadig viktigere.

Du kan lese hele innspillet som ble oversendt Samferdselsdepartementet i etterkant av møtet her (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Kristian Singh-Nergård

    Kristian er seniorrådgiver for kommunikasjon i Østlandssamarbeidets sekretariat.

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier