Velg en side

Jernbanedirektoratet: ambisjonene for InterCity-utbyggingen ligger fast

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 10. desember, 2021
Portrettbilde av direktør for jernbanestrategi Anita Skauge.

Direktør jernbanestrategi Anita Skauge. Foto: Jernbanedirektoratet.

På møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel i Østlandssamarbeidet orienterte Anita Skauge fra Jernbanedirektoratet om status for planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene. Skauge understreket at Jernbanedirektoratet i det videre arbeidet legger til grunn at ambisjonene for InterCity-utbyggingen skal ligge fast, og refererte til flertallsmerknadene fra Stortingets behandling av Nasjonal transportplan i juni 2021 og formuleringene i Hurdalsplattformen.

I NTP 2022-2033 er InterCity på Vestfoldbanen og Indre InterCity på Dovrebanen prioritert. Samtidig får Østfold et bedret tilbud, mens Ringeriksbanen nå er flyttet fra Statens vegvesen til Nye Veier.

I Hurdalsplattformen (PDF) står det at regjeringen vil «[…] opprettholde ambisjonene om InterCity-utbyggingen på Østlandet som Stortinget vedtok i 2013. Frem til det er gjennomført må det jobbes med vesentlige tilbudsforbedringer på indre og ytre InterCity».

I det videre arbeidet vil Jernbanedirektoratet gjøre vurderinger av konsekvensene av optimalisering for effekt og langsiktig behov. Det gjenstår tilbudsforbedringer til Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og til Lillehammer. Jernbanedirektoratet inngår avtaler om planlegging med Bane NOR for å få et bedre faglig grunnlag til neste NTP rullering

Presentasjonen til Anita Skauge kan du se her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier