Velg en side

Schleswig-Holstein-samarbeidet

De åtte fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har en samarbeidsavtale med delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland

Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har en samarbeidsavtale med delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland. Avtalen startet med Oslo i 1995 og ble siden utvidet først med Akershus i 1996 og så i mai 1998 til å omfatte alle fylkeskommunene.

Avtalen koordineres gjennom Østlandssamarbeidet. En felles kommisjon med politiske representanter styrer samarbeidsavtalen og denne møtes en gang i året. Et felles handlingsprogram legges til grunn for arbeidet mellom kommisjonsmøtene og for å få til en hensiktsmessig oppfølging av programmet på norsk side, legges det vekt på å fordele ansvar og oppgaver mellom fylkene.

Samarbeidsavtale Schleswig-Holstein (PDF)
Handlingsplan – Cooperation Perspectives 2018-2019 (PDF)

Hurtiglenker for europapolitisk samarbeid

Nyheter for Schleswig-Holstein-samarbeidet

Planning Future 2019 – Grafikk

Planning Future 2019 – Grafikk er den andre bilaterale utstillingen som gjennomføres. Utstillingen vises i galleriet Norske Grafikere i Oslo i perioden 08.08 – 01.09 2019. Utstillingen inngår som en del av jubileumsmarkeringene for Østlandsutstillingens 40-års...

les mer