Velg en side

Schleswig-Holstein-samarbeidet

Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har en samarbeidsavtale med delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland

Samarbeidet mellom fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland er et strategisk partnerskap som har sin opprinnelse i 1995. Denne avtalen, som koordineres gjennom Østlandssamarbeidet, har blitt utvidet og styrket over årene.

Samarbeid med Tyskland viktig for Østlandssamarbeidet

Geografisk beliggenhet: Både Schleswig-Holstein og Østlandssamarbeidet deler en felles interesse i sin geografiske beliggenhet. Schleswig-Holstein ligger mellom Nordsjøen og Østersjøen, og Østlandet har også en kystlinje som gir dem en strategisk posisjon for samarbeid innenfor både Østersjøregionen og Nordsjøregionen.

EØS-avtalen: Norge deltar i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), og dette samarbeidet gir Østlandssamarbeidet en mulighet til å dra nytte av økonomiske og handelsrelaterte fordeler som følger med medlemskapet. EØS-avtalen åpner for norsk deltakelse i flere av EUs programmer, som stimulerer prosjektsamarbeid med blant annet partnere i Tyskland.

Regjeringens Tyskland-strategi: Regjeringens Tyskland-strategi har siden lanseringen i 1999 vært et viktig grunnlagsdokument for samarbeidet med Schleswig-Holstein. Østlandssamarbeidet er tildelt en rolle i det regionale samarbeidet mellom Norge og Tyskland.

Regionalpolitikk og EU-midler: Samarbeidet mellom Schleswig-Holstein og fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet gir begge parter en plattform for å dra nytte av de regionalpolitiske virkemidlene, som EU har etablert for å fremme regionalt samarbeid over grensene (Interreg). Dette inkluderer tilgang til midler for fellesprosjekter både i Østersjøen og Nordsjøen, som kan styrke økonomien og infrastrukturen i regionen og gjøre den grønnere.

Konkret samarbeid og felles handling: Avtalen legger vekt på konkrete samarbeidsområder som administrasjon, næringsutvikling, forskning, utdanning, miljø, energi og kultur. Fokuset på spesifikke områder gir en struktur for samarbeidet og hjelper begge regionene med å utvikle sine respektive sektorer.

Åpenhet for andre partnere: Avtalen åpner for muligheten for å samarbeide med andre regioner i Østersjøområdet. Dette gir fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet en bredere arena for samarbeid og utveksling av beste praksis.

Regelmessig evaluering og oppfølging: Samarbeidet mellom Schleswig-Holstein og fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet blir kontinuerlig vurdert for å sikre fremgang og effektivitet. Dette gir en mekanisme for å tilpasse samarbeidsprosjekter i tråd med endrede behov og prioriteringer.

Samarbeidsområdene gir en bred plattform for utveksling av kunnskap, teknologi, erfaringer og gode eksempler, som kan bidra til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i begge regionene. Dette partnerskapet er et levende eksempel på hvordan regioner i Europa kan dra nytte av felles interesser og samarbeide for å møte utfordringene og mulighetene i dagens globaliserte verden.

Hurtiglenker for europapolitisk samarbeid

Nyheter for Schleswig-Holstein-samarbeidet

Planning Future 2019 – Grafikk

Planning Future 2019 – Grafikk er den andre bilaterale utstillingen som gjennomføres. Utstillingen vises i galleriet Norske Grafikere i Oslo i perioden 08.08 – 01.09 2019. Utstillingen inngår som en del av jubileumsmarkeringene for Østlandsutstillingens 40-års...

les mer