Velg en side

Vellykket internasjonalt seminar med deling av god praksis og dialog

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 24.01.18
Personer som er på et seminar

Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor gjennomførte et vellykket seminar om internasjonalt samarbeid som suksessfaktor for god samfunnsutvikling på Østlandet 23. januar 2018. Rundt 60 deltakere hadde funnet veien til fylkestingssalen i Akershus i snøværet – og de fikk med seg hjem god informasjon, interessante eksempler, nyttig kunnskap om hvordan fylkeskommuner og kommuner på Østlandet jobber for å løse egne utfordringer gjennom samarbeid med aktører i Europa. Program og presentasjoner fra dagen finner dere under. Ta kontakt med ORE eller Østlandssamarbeidet om dere har spørsmål eller ønsker å lufte ideer videre.

2017-01-23 Program konferanse

Innlegg Siv Henriette Jacobsen, Østfold

Innlegg Geir Syvertsen, Østfold

Innlegg Mette Bunting, Høgskolen i Sørøst-Norge

Moment fra innlegg Peter Austin, Oslo

Innlegg Olav Eidhammer, TØI

Innlegg Kristin Halvorsen, Cicero

Innlegg Aud Hove, Oppland

Presentasjon Turid Wulff Knutsen og Terezia Hole

Innlegg Gunn Marit Helgesen, Østlandssamarbeidet

Innlegg Jan Edøy, ORE

Deltakerliste pr 19.01.18.doc

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier