Velg en side

Vellykket internasjonalt seminar med deling av god praksis og dialog

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 24. januar, 2018
Bilde av deltakere som er på et seminar.

Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor gjennomførte et vellykket seminar om internasjonalt samarbeid som suksessfaktor for god samfunnsutvikling på Østlandet 23. januar 2018. Rundt 60 deltakere hadde funnet veien til fylkestingssalen i Akershus i snøværet – og de fikk med seg hjem god informasjon, interessante eksempler, nyttig kunnskap om hvordan fylkeskommuner og kommuner på Østlandet jobber for å løse egne utfordringer gjennom samarbeid med aktører i Europa. Program og presentasjoner fra dagen finner dere under. Ta kontakt med ORE eller Østlandssamarbeidet om dere har spørsmål eller ønsker å lufte ideer videre.

2017-01-23 Program konferanse (PDF)
Innlegg Siv Henriette Jacobsen, Østfold (PDF)
Innlegg Geir Syvertsen, Østfold (PDF)
Innlegg Mette Bunting, Høgskolen i Sørøst-Norge (PDF)
Moment fra innlegg Peter Austin, Oslo (PDF)
Innlegg Olav Eidhammer, TØI (PDF)
Innlegg Kristin Halvorsen, Cicero (PDF)
Innlegg Aud Hove, Oppland (PDF)
Presentasjon Turid Wulff Knutsen og Terezia Hole (PDF)
Innlegg Gunn Marit Helgesen, Østlandssamarbeidet (PDF)
Innlegg Jan Edøy, ORE (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier