Velg en side

Europakafé-episode om Europaparlamentet, valget i juni og betydningen for Østlandet

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 27. mai, 2024
Stillbilde fra videoen.

Stillbilde fra videoen.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, er vi en del av EØS og påvirkes av beslutninger tatt i EU og Europaparlamentet. I denne episoden av Europakafé tar vi en titt på parlamentets rolle i EU-systemet, og hvorfor det er viktig å følge med, selv om vi ikke kan stemme ved valget i juni.

I juni er det valg til Europaparlamentet i alle de 27 EU-landene, og resultatet av valget vil få betydning for den videre utviklingen i Europa. Også innbyggere i Norge med statsborgerskap i et EU-land har stemmerett.

I denne episoden av Europakafé har vi fått besøk av Stortingets representant i Brussel, Per S. Nestande. Han gir oss innsikt i Europaparlamentets arbeid, betydningen av dette organet for EØS og Norge, og han deler også sine tanker rundt valget i juni.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier