Velg en side

Ny Europakafé: Kan Østersjøens erfaringer redde Oslofjorden?

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 19. april, 2024
Stillbilde fra videoen.

Stillbilde fra videoen.

Avrenning fra landbruket er en av hovedutfordringene for den økologiske tilstanden i Oslofjorden. I den nyeste episoden av Europakafé fra Østlandssamarbeidet tar vi et dypdykk i temaet økologisk kretsløpslandbruk og dets potensial for å redde Oslofjorden, ut ifra erfaringer i Østersjøregionen.

I denne videoen vil du får høre om implementeringen av BERAS-modellen (Building Ecological Regenerative Agricultural and Society) på tre ulike nivåer: på gården, i hele verdikjeden for mat, og i samfunnet som helhet. BERAS-modellen ble utviklet gjennom prosjekter finansiert av Interreg Østersjøprogrammet.

Presentasjonen av BERAS-modellen blir supplert med kommentarer og erfaringer fra Norge og belyser mulighetene for å jobbe med økologisk kretsløpslandbruk, vannvennlig mat og økoregioner som en del av løsningen på krisen i Oslofjorden.

Deltakere

  • Jostein Hertwig (BERAS)
  • Ingri Guren (inspirasjonsbonde)
  • Lars Kristian Selbekk (vannområdeleder i vannområde Haldenvassdraget)
  • Morten Ingvaldsen
  • Emil Mohr

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier