Velg en side

Studietur om samarbeid i Østersjøen for å løse krisen i Oslofjorden

av Eira Kamhaug, Morten Stemre |
Publisert 29. april, 2024
Deltakere fra Østlandssamarbeidet på studietur til Finland 2024

Deltakere fra Østlandssamarbeidet sammen med representanter fra HELCOM, Finland 2024. Foto: Eira Kamhaug, Østlandssamarbeidet

Vannkvalitet og vannforvaltning stod på agendaen da 11 deltakere fra Østlandssamarbeidet reiste på studietur til Finland i midten av april. Målet var å lære mer om arbeidet med å redde Østersjøen, og for å identifisere mulige partnere og ideer for prosjektsamarbeid koblet til arbeidet med Oslofjorden.

I løpet av tre dager på tur med et tettpakket program fikk deltakerne blant annet møte Miljøverndepartementet og HELCOM (Helsinki-kommisjonen) i Helsinki og regionale og lokale myndigheter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner i Turku.

Ulike hav – men med like utfordringer

Østersjøen har i flere tiår vært preget av dårlig tilstand og sterk reduksjon av fisk, og kan på flere måter sammenliknes med utfordringene vi ser i Oslofjorden. I Finland og de andre landene rundt Østersjøen har de over lang tid jobbet og samarbeidet om å bedre forholdene – og de har gjort seg erfaringer som vi kan lære av i Norge.

Til tross for dystre fakta om kollapsede fiskearter og for dårlig tilstand i Østersjøen, fikk deltakerne på turen innsikt i hvordan de strategisk og langsiktig arbeider både internasjonalt, nasjonalt og regionalt med tiltak for å snu utviklingen.

Delegasjonen fra Østlandssamarbeidet orienterte også om tilstanden i Oslofjorden og organisering og sentrale utfordringer i arbeidet med regional vannforvaltning på Østlandet. I programmet var det lagt inn god tid til dialog og spørsmål for gjensidig erfaringsutveksling.

Inspirasjon, erfaringsdeling og samarbeidsmuligheter

HELCOM er en mellomstatlig organisasjon som bygger bro mellom politikk og vitenskap for å løse utfordringene i Østersjøen. De arbeider på mange fagområder, og bidrar til å samle en solid kunnskapsbase om Østersjøen, inkludert en egen nettside med indikatorer for Østersjøen. Verktøyene er under stadig utvikling og tilpasses behovene til landene. Her er det erfaringer vi kan bruke i Norge når det kommer til formidling av kunnskap om Oslofjorden, også som et styringsverktøy for offentlige myndigheter.

Statene i HELCOM har også utviklet en felles strategi for resirkulering av næringsstoffer. Målene i strategien kan være et godt utgangspunkt for samarbeid mellom aktører rundt Oslofjorden og Østersjøen.

Avrenning fra landbruket er en hovedutfordring både for Østersjøen og Oslofjorden. Det bør være grunnlag for å etablere partnerskap med finske aktører for å søke europeiske prosjektstøtteordninger, særlig knyttet til aktivitetene i det finske Archipelago Sea Programme.

I arbeidet med å redde Østersjøen har Helsinki og Turku tatt initiativ til en Baltic Sea Challenge, et nettverk med over 300 organisasjoner som arbeider for å forbedre tilstanden i Østersjøen. Organisasjonene kan registrere hvordan de forplikter seg til å bidra i arbeidet, som et eksempel har Turku og Helsinki en egen felles handlingsplan for 2024-2028.

Myndighetene på regionalt nivå i Finland var svært interessert i den norske modellen med å organisere kommunene i vannområder i vannforvaltningen, og ønsker å lære mer om hvilke erfaringer de kan bruke i eget arbeid med lokale myndigheter.

I Turku ble det også presentert mange spennende prosjekter og initiativer koblet til overvannsproblematikk og naturbaserte løsninger som kan legge grunnlag for videre prosjektsamarbeid og erfaringsutveksling. På avløpsområdet ligger Turku og andre aktører rundt Østersjøen foran mange norske kommuner i arbeidet med nitrogenrensing av avløp. I den kommende storsatsningen på vann og avløp i landsdelen kan det være grunnlag for å lære fra og samarbeide med aktører fra Østersjøregionen, både når det kommer til renseanlegg og sirkulærøkonomiske modeller for gjenbruk av avfallsstoffer.

Delegasjonen fikk også en innføring i arbeidet under EUs strategi for Østersjøregionen, med hovedfokus på arbeidet under politikkområdet næringsstoffer. Her ble det løftet fram et ønske om at Norge kunne delta mer aktivt i strategiarbeidet og gjennom det påvirke innretning på europeiske støtteordninger som fylkeskommunene kan bruke i arbeidet med Oslofjorden.

Illustrasjonsfoto med maskott for arbeid med Østersjøen i Finland

På besøk hos regionale vannmyndigheter og maskott i Turku. Foto: Østlandssamarbeidet

Deltakerne fra Østlandssamarbeidet sammen med representanter det finske Miljøverndepartementet i Helsinki.

Deltakerne fra Østlandssamarbeidet sammen med representanter det finske Miljøverndepartementet i Helsinki. Foto: Østlandssamarbeidet

Morten Stemre i Østlandssamarbeidet

Morten Stemre, ØS, Turku. Foto: Østlandssamarbeidet

Helene Gabestad, Østfold fylkeskommune

Helene Gabestad, Østfold fylkeskommune, Turku. Foto: Østlandssamarbeidet

Deltakere fra Østlandssamarbeidet og regionale myndigheter i Turku

Hos regionale myndigheter i Turku. Foto: Østlandssamarbeidet

Delegasjonen fra Østlandssamarbeidet på ekskursjon i Turku

Delegasjonen på ekskursjon. Foto: Regional Council of Southwest Finland

Artikkelen er skrevet av

  • Eira Kamhaug

    Eira er kommunikasjonsrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

  • Morten Stemre

    Morten er seniorrådgiver for næring og kompetanse i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier