Select Page

Ny jernbanetunnel under Oslo lar vente på seg

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 28. September, 2021
Bilde av et Stadler Flirt-tog på Oslo Sentralstasjon.

Oslo - 15. juni 2017: Stadler Flirt-lokaltoget forlater Oslo Sentralstasjon i Oslo, Norge. Disse raske og komfortable togene har blitt stadig mer populære blant reisende.

Selv om det er stor enighet om at en ny tunnel under Oslo er nødvendig, forteller Bane NOR nå at de vil se på nye løsninger. Prosjektet er nå stanset og vi må vinke farvel til ferdigstillelse i 2034.

Oslotunnelen, som går mellom Oslo S og Skøyen, har vært overbelastet siden 2007, og det er et skrikende behov for en ny tunnel som er dimensjonert for den trafikken vi har og kommer til å få. Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR sier at de skal se på prosjektet på nytt, finne løsninger som er enklere og at de ønsker å optimalisere. De foreløpige planene har inneholdt en ny tunnel mellom Oslo S og Lysaker, med to helt nye spor. I tillegg har det vært planlagt for en utvidelse av antall spor på Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret. Det er ingen garanti for at prosjektet blir seende likt ut når det blir planlagt på nytt.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide understreker at det ikke er allokert penger til å starte bygging av ny tunnel i første periode av Nasjonal transportplan (NTP). Kostnadsestimatene er foreløpig på 35-45 milliarder, men planlegginga er fortsatt i en veldig tidlig fase.

Kilde: Avisa Oslo

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier