Velg en side

Østlandssamarbeidet får en tydelig rolle i regjeringens nye Tyskland-strategi!

av Kristian Singh-Nergård, Ann Irene Sæternes |
Publisert 15. april, 2024
Bilde av Brandenburger Tor i Berlin.

Brandenburger Tor. Foto: Ansgar Scheffold.

Den lenge etterlengtede oppdaterte Tyskland-strategien ble lansert rett før påske, og den kommer med gode nyheter for Østlandssamarbeidet og fylkeskommunene på Østlandet; regionalt samarbeid gis prioritet i den nye strategien.

Etter initiativ fra Østlandssamarbeidets internasjonale gruppe er regionalt samarbeid kommet inn igjen i Tysklands-strategien, og Østlandssamarbeidet får nå en tydelig rolle i videreføringen av samarbeidet med Tyskland, under prioriteringsområdet grønn omstilling, energi og økonomisk samarbeid. Østersjøsamarbeidet og Nordsjøsamarbeidet trekkes frem som sentrale rammer for dette regionale samarbeidet.

Langvarig samarbeid

Den første Tyskland-strategien ble lansert i 1999, og har siden blitt jevnlig oppdatert. Den femte versjonen, fra mars 2024, bygger videre på mye av det samme, men gjenspeiler også den nye geopolitiske realiteten etter Russlands invasjon av Ukraina.

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa, og fylkeskommunene på Østlandet har et etablert og godt samarbeid med flere tyske delstater, både bilateralt og gjennom Østersjø- og Nordsjøsamarbeidet. Østlandssamarbeidet har hatt tette bånd til Schleswig-Holstein helt siden 1998, og arrangerte så sent som i fjor en studietur for fagfolk i fylkeskommunene på Østlandet til Schleswig-Holstein og Hamburg. Tyskland-strategien fortsetter å anerkjenne viktigheten av regionalt samarbeid.

Norske og tyske kolleger står oppstilt på et tregulv utendørs. Bildet er tatt på en studietur til Tyskland.

Norske og tyske kolleger. Bildet er tatt fra studietur til Kiel og Hamburg, 25.-28. april 2023. Foto: Morten Stemre
© Østlandssamarbeidet.

Samarbeid på tvers av landegrenser

Tyskland spiller en sentral rolle i EU, og er kjent for sin vilje til dialog og inkluderende samarbeid. Samarbeidet med Tyskland danner ofte grunnlaget for Norges engasjement i EU og deltakelse i europeiske samarbeidsprosjekter.

Tyskland-strategien 2024-2025 sier følgende om regionalt samarbeid:

Tysklands føderale grunnlov gir store fullmakter til delstatene og gir et godt grunnlag for samarbeid på regionalt nivå mellom Norge og Tyskland. I første rekke er dette et samarbeid mellom Østlandssamarbeidet og de nordlige delstatene Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen og Brandenburg.

Østlandssamarbeidet ser frem til å videreutvikle samarbeidet med Tyskland i tråd med den nye strategien, og til å bidra til å styrke båndene mellom Norge og Tyskland på en rekke områder av felles interesse.

Les hele strategien her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-strategi-for-samarbeidet-med-tyskland/id3029658/

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier