Velg en side

Utdanning og mobilitet i høysetet på studietur i Tyskland

av Ann Irene Sæternes, Jon Petter Arntzen, Morten Stemre |
Publisert 15. mai, 2023
Østlandssamarbeidet i møte med den norske ambassaden i Berlin på Kielferga, april 2023.

Østlandssamarbeidet i møte med den norske ambassaden i Berlin på Kielferga, april 2023. Foto: Jon Petter Arntzen.

Tjue personer fra Østlandssamarbeidet reiste i slutten april på studietur til Kiel og Hamburg for å lære mer om hvordan man jobber med utdanning, kompetanse og transport og mobilitet, og for å utveksle ideer og erfaringer med tyske kolleger.

Tyskland er Norges viktigste samarbeidsland. Østlandssamarbeidets Europaforum satte samarbeid med Tyskland på agendaen i sitt høstmøte i 2022. Regjeringen Støre har jobbet med revisjon av Tyskland-strategien og den nye strategien er like rundt hjørnet. Regionalt samarbeid mellom tyske delstater og norske fylkeskommuner inngår som en viktig del av Tyskland-strategien, og Østlandssamarbeidet har gjennom mange år vært en del av dette.

Som en direkte oppfølging reiste en gruppe på tjue personer fra Østlandssamarbeidet på studietur til Schleswig-Holstein og Hamburg 25.-28. april. Tema var utdanning, kompetanse og mobilitet. Fagfolk fra de fire fylkeskommunene, samt koordinatorer i Østlandssamarbeidets sekretariat deltok på turen.

Tysk metode inspirerer

– Noe av det mest spennende fra et mobilitetsperspektiv var å lære om hvordan det offentlige samarbeider med private og universitet og høgskoler for å utvikle nye mobilitetskonsept, sier Tom-Alex Hagen, spesialrådgiver i mobilitetsseksjonen i Oslo kommune. – Det virker som om tyskerne er dyktige på å involvere samfunnet ellers på en mye bredere måte enn vi er vant til i utviklingen av areal- og transport.

Hagen trekker fram utvikling av nytt selvkjørende kollektivsystem inkludert fjordkryssing av Kielfjorden som gode eksempler på dette. – De benytter muligheten til å utvide mulighetsrommet de ulike satsingene innebærer. Vi har derfor mye å lære av tyskerne, samtidig som jeg opplevde dem som åpne og interesserte i våre erfaringer også. Dette gjelder ikke minst våre erfaringer med stor andel elektriske personbiler og elektrifisering av kollektivtransporten. Jeg håper vi kan bygge videre på den kunnskapen og kontakten vi har fått.

Espen Holtan, spesialrådgiver internasjonalt arbeid ved fylkesrådsleders kontor i Viken fylkeskommune, Tom-Alex Hagen, spesialrådgiver i mobilitetsseksjonen i Oslo kommune, og Marita Bruun, rådgiver kompetanseutvikling og inkludering i Vestfold og Telemark fylkeskommune, på studietur til Kiel og Hamburg i Tyskland, 25.-28. april 2023.

Espen Holtan, spesialrådgiver internasjonalt arbeid ved fylkesrådsleders kontor i Viken fylkeskommune, Tom-Alex Hagen, spesialrådgiver i mobilitetsseksjonen i Oslo kommune, og Marita Bruun, rådgiver kompetanseutvikling og inkludering i Vestfold og Telemark fylkeskommune, på studietur til Kiel og Hamburg i Tyskland, 25.-28. april 2023. Foto: Morten Stemre.

Norge et viktig samarbeidsland

På Kielfergen fikk gruppa en fin orientering om Tyskland og samarbeidet mellom Norge og Tyskland, ved Håkon Harnes fra den norske ambassaden i Berlin og Kristina Schmidt fra Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo. Her ble det blant annet framhevet at Norge siden februar 2022 er blitt et mye viktigere samarbeidsland for Tyskland. I Kiel og Hamburg ble det gjennomført parallelle tematiske program for henholdsvis kompetanse og mobilitet. I tillegg hadde internasjonale rådgivere fra de fire fylkeskommunene samtaler med Europaavdelingene i Schleswig-Holstein og i Hamburg om arenaer og prosjekter. Programmet for turen var utarbeidet av Østlandssamarbeidets sekretariat i nært samarbeid med kolleger på tysk side.

– Møtene med Europadepartementet i Kiel og Europaavdelingen i senatskanselliet i Hamburg ga viktig innsikt, der Østersjøstrategien og samarbeidsområder av felles verdi sto sentralt, sier Espen Holtan, spesialrådgiver internasjonalt arbeid ved fylkesrådsleders kontor i Viken fylkeskommune. – Blant flere viktige temaer var det gledelig å registrere at ungdomsmedvirkning og kultur stod høyt på høyt på agendaen som politikkområder, avslutter Holtan.

Mer bedriftsrettet yrkesfaglig utdanning

I Kiel møtte kompetansedelegasjonen representanter fra utdanningsdepartementet, laug/handelskammer og skoler. Programmet ga en introduksjon til yrkesfaglig utdanning i det tyske systemet og høyere yrkesfaglige utdanning, med en egen bolk om landbruksutdanningene. Tyskland har også utfordringer med mangel på yrkesfaglig kompetanse i arbeidslivet, men har et annet system med mer arbeidslivsrettet yrkesfaglig utdanning.

– Jeg synes det var veldig spennende å se hvordan lauga og den enkelte bedrift tar et stort ansvar for den yrkesfaglige opplæringa i Tyskland, sier Marita Bruun, rådgiver kompetanseutvikling og inkludering i Vestfold og Telemark fylkeskommune. – Jeg tror det er interessant å se på den tyske opplæringsmodellen når det gjelder yrkesfag inn i tidlig skolegang og mer fleksible skoleløp, med arbeid i bedrifter. Her kan helt klart utveksling av erfaringer og gjennomføringsmodeller være av interesse.

Videreføring av samarbeidet

Det vil nå være naturlig å se nærmere på hvordan Østlandssamarbeidet kan følge opp erfaringene og innspillene fra studieturen. Et alternativ er å lage en tilsvarende reise der politikerne fra fylkeskommunene kan delta. På flere av møtene i Kiel og Hamburg ble det også uttrykt ønske om en gjenvisitt til Norge. Med regjeringens Tyskland-strategi som bakteppe vil det være naturlig at fylkeskommunene på Østlandet viderefører samarbeidet for å bygge sterke og forpliktende relasjoner til tyske delstater – både på politisk og administrativt nivå.

Bilder fra turen til fri bruk mot kreditering finner du her.

Artikkelen er skrevet av

  • Ann Irene Sæternes

    Ann Irene er fagsjef Europa i Østlandssamarbeidets sekretariat.

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

  • Morten Stemre

    Morten er seniorrådgiver for næring og kompetanse i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier