Velg en side

Østlandssamarbeidet og ORE samlet fylkeskommunene for å styrke europeisk engasjement

av Kristian Singh-Nergård, Ann Irene Sæternes |
Publisert 12. april, 2024
Bilde av John Erik Fossum og Siv Henriette Jacobsen, som diskuterer i en paneldialog.

Paneldialog (Norge i Europa utfordringer og mulighetsrom med EØS). Fra venstre John Erik Fossum, Arena Senter for Europastudier UiO, og Siv Henriette Jacobsen, styremedlem i Osloregionens Europakontor. Foto: Eira Kamhaug © Østlandssamarbeidet.

Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor (ORE) arrangerte nylig en todagers samling for å styrke kunnskapen om og engasjementet for europeisk samarbeid blant fylkeskommunene på Østlandet.

Samlingen fokuserte på betydningen av europapolitisk engasjement for regional utvikling, og hvordan fylkeskommunene kan dra nytte av EUs programmer og prosjekter.

Europapolitisk samarbeid – viktigere enn noensinne

I sin velkomsttale understreket Siv Henriette Jacobsen, styremedlem i ORE, at europeisk samarbeid er viktigere enn noensinne, og at det ikke er noe eksotisk, men en naturlig del av fylkeskommunenes og kommunenes daglige arbeid. Hun poengterte at europapolitikken griper inn i arbeidet på de fleste områder, og at det er viktig å være bevisst på dette og utnytte potensialet som ligger i internasjonalt samarbeid.

Norsk europapolitikk og EU-EØS

Samlingen ga deltakerne en grundig innføring i norsk europapolitikk og EU-EØS. Innledere fra Utenriksdepartementet, Den norske EU-delegasjonen i Brussel og EFTA-sekretariatet belyste Norges forhold til EU, EØS-avtalens betydning, og hvordan norske regioner kan påvirke europapolitikken.

Paneldiskusjoner og erfaringsdeling

Flere paneldiskusjoner skapte rom for engasjerende dialog om aktuelle problemstillinger. Fylkespolitikere, fagfolk og ungdomsrepresentanter delte sine erfaringer og perspektiver på temaer som Norges rolle i Europa, deltakelse i europeiske organisasjoner og nettverk, og verdien av europeisk prosjektsamarbeid.

Økt kunnskap og nettverksbygging

Samlingen bidro til å øke deltakernes kunnskap om europapolitisk arbeid og mulighetene for regionalt engasjement i Europa. Den skapte også et verdifullt forum for nettverksbygging mellom fylkeskommunene, kommunene, utdanningsinstitusjoner og andre aktører på Østlandet.

Dagen ble oppsummert av Gunn Marit Helgesen, tidligere nestleder i Østlandssamarbeidets Europaforum, som la vekt på at europeisk samarbeid kan utgjøre en stor inspirasjonskilde for fylkeskommunenes, kommunenes og utdannings- og forskningsinstitusjoners daglige arbeid. Deltakelse i EUs programsamarbeid bidrar til å styrke regionenes og kommunenes stilling i Europa og gir tilgang til kunnskap, erfaringer, modeller og verktøy, og ikke minst midler til konkrete prosjekter.

– Europeisk samarbeid setter oss i stand til å løse oppgavene våre bedre i samhandling med andre. Det gir oss en anledning til å se oss selv utenfra og få nye impulser. Utover dette er europeisk samarbeid et grunnlag for fred og demokrati i Europa. Betydningen av dette kan ikke kommuniseres sterkt nok i dagens turbulente verden. Vi må stå sammen mot de kreftene som prøver å undergrave demokratiske verdier og samhold, avsluttet Helgesen.

Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor vil fortsette å tilby arenaer for kunnskapsdeling og dialog om europapolitiske spørsmål. Sammen kan vi bidra til et mer robust, grønt og inkluderende Europa.

Presentasjonene fra samlingen kan fås ved henvendelse til Østlandssamarbeidets sekretariat, mens fullstendig program for samlingen kan leses her.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Europapolitisk samling - betydning for regional utvikling på Østlandet, April 2024

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier