Velg en side

Europapolitisk samarbeid – betydning for regional utvikling på Østlandet

Europapolitisk samarbeid – betydning for regional utvikling på Østlandet

Europapolitisk engasjement er en naturlig del av fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og de fleste politikkområder har i dag en europeisk dimensjon. Aktiv deltakelse i europeiske samarbeidsfora gir fylkeskommunene alliansepartnere og åpner dører ute i Europa. Samtidig gir tilgang til EUs programsamarbeid muligheter for finansiering av regional utvikling på Østlandet.

På denne samlingen vil deltakerne få kunnskap om og innsikt i det europapolitiske arbeidet – EØS-avtalen, norsk europapolitikk, europeiske organisasjoner og nettverk samt om merverdi gjennom europeiske programmer og prosjekter. Samlingen legger i tillegg til rette for nettverksbygging mellom deltakerne.

Påmelding

Meld meg på

Bli med 18 andre!
Tribe Loading Animation Image

NB! Frist for påmelding er onsdag 20.mars.

Program (utkast per 28.feb 2024)

Torsdag 4. april

Lunsj fra kl. 12:00

Start program kl. 13:00
Åpning

  • Velkommen og introduksjon v/Østlandssamarbeidet og ORE

Norsk europapolitikk og EU-EØS

Informasjon om Norges samarbeid med EU, EØS-avtalen og EUs innvirkning på fylkeskommunenes og kommunenes arbeid og muligheter for påvirkning og deltakelse

  • Norsk europapolitikk i krevende tider v/Jan Ole Gudmundsen, fagdirektør i Europapolitisk seksjon i Utenriksdepartementet
  • EU/EØS og kommunesektoren v/Kommunal- og regionalråd i Brussel (tbc)
  • EØS avtalen og Norge v/Marit Schage Andria, EFTA sekretariatet i Brussel

KAFFEPAUSE OG MINGLING

Norge i Europa utfordringer og mulighetsrom med EØS – paneldialog med representanter fra UD, Arena senter for Europastudier, EFTA-sekretariatet, ungdomsrepresentanter og fylkespolitikere.

Moderator: Christina Kullmann Five, KS

Hvordan jobbes det i dag? Merverdi av deltakelse i europeiske organisasjoner og nettverk med ungdomsdeltakere og politikere

  • Deltakelse i europeiske ungdomsorganisasjoner – hva gir det? v/Lina Elmavardy (Vestfold) og Sigrun Myrvang (Innlandet)
  • Panelsamtale om erfaringer og muligheter fra engasjementet på europeiske regionale samarbeidsarenaer med fylkespolitikere og ungdomsrepresentanter

Moderator: Ann Irene Sæternes, Østlandssamarbeidets sekretariat
17:30 Slutt for dagen
19:00 Mingling og nettverksbygging – felles middag Thon Hotel Ski -Kulturinnslag – smakebiter fra musikalen Sound of Music, som åpner på Folketeateret i april.

Fredag 5. april

Merverdi av europeisk samarbeid – muligheter gjennom program og prosjekt

09:00 Velkommen til dag 2
Innledning om betydningen av å være en del av EUs programsamarbeid v/Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet (tbc)

Informasjon og dialog rundt europeisk prosjektsamarbeid, presentasjon av resultater og muligheter innen noen utvalgte tema. Hva kan vi oppnå, og hvilke effekter gir deltakelse i europeiske samarbeid?
Vi har invitert bidragsytere fra Østlandet innenfor temaene klima, transport, utdanning og næringsfremme og kultur til å fortelle om sine erfaringer og hva de har fått til.

Prosjektpresentasjoner til informasjon og inspirasjon

Kaffepause og mingling

Paneldialog med prosjektaktører og politikere om mulighetene som ligger i europeiske prosjektsamarbeid og hva som kreves.
Moderator: Osloregionens Europakontor (ORE)

Oppsummering og avslutning

12:30 Felles lunsj