Velg en side

Europapolitisk samarbeid – betydning for regional utvikling på Østlandet

Europapolitisk samarbeid – betydning for regional utvikling på Østlandet

Europapolitisk engasjement er en naturlig del av fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og de fleste politikkområder har i dag en europeisk dimensjon. Aktiv deltakelse i europeiske samarbeidsfora gir fylkeskommunene alliansepartnere og åpner dører ute i Europa. Samtidig gir tilgang til EUs programsamarbeid muligheter for finansiering av regional utvikling på Østlandet.

På denne samlingen vil deltakerne få kunnskap om og innsikt i det europapolitiske arbeidet – EØS-avtalen, norsk europapolitikk, europeiske organisasjoner og nettverk samt om merverdi gjennom europeiske programmer og prosjekter. Samlingen legger i tillegg til rette for nettverksbygging mellom deltakerne.

Påmelding

Registreringer er stengt for dette arrangementet.

Program

Last ned programmet i PDF-format her.

Torsdag 4. april

Lunsj fra kl. 12:00

Start program kl. 13:00
Åpning

  • Velkommen v/Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor

Norsk europapolitikk og EU-EØS

Informasjon om Norges samarbeid med EU, EØS-avtalen og EUs innvirkning på fylkeskommunenes og kommunenes arbeid og muligheter for påvirkning og deltakelse

  • Norsk europapolitikk i krevende tider v/Jan Ole Gudmundsen, fagdirektør i Europapolitisk seksjon i Utenriksdepartementet
  • EU/EØS og kommunesektoren v/Olav Mydland, kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel
  • EØS avtalen og Norge v/Marit Schage Andria, EFTA sekretariatet i Brussel

KAFFEPAUSE OG MINGLING

Norge i Europa utfordringer og mulighetsrom med EØS – paneldialog med UD, Arena senter for Europastudier, EFTA-sekretariatet, Siv Henriette Jacobsen, visepresident i Nordsjøkommisjonen (Østfold) og Antonio Serri, tidligere medlem i ØstsamUng (Akershus)

Moderator: Christina Kullmann Five, KS

Hvordan jobbes det i dag? Merverdi av deltakelse i europeiske organisasjoner og nettverk. Paneldialog med

  • Lina Elmavardy, Vestfold ungdomsråd og BSSSC Youth
  • Sigrun Myrvang, visepresident i Youth Regional Network i AER (Innlandet)
  • Gunn Marit Helgesen, første visepresident i CPMR (Telemark)
  • Lars Salvesen, Akershus fylkesting

Moderator: Ann Irene Sæternes, Østlandssamarbeidets sekretariat
17:30 Slutt for dagen v/Lene Conradi

19:00 Mingling og nettverksbygging – felles middag Thon Hotel Ski -Kulturinnslag – smakebiter fra musikalen Sound of Music, som åpner på Folketeateret 11. april.

Fredag 5. april

Merverdi av europeisk samarbeid – muligheter gjennom program og prosjekt

09:00 Velkommen til dag 2 v/Gunn Marit Helgesen, Telemark fylkesting/Østlandssamarbeidets Europaforum 2020-2023

Informasjon og dialog rundt europeisk prosjektsamarbeid, presentasjon av resultater og muligheter innen noen utvalgte tema. Hva kan vi oppnå, og hvilke effekter gir deltakelse i europeiske samarbeid?

Regionenes Europa – EU-programmer som virkemiddel for regional utvikling v/direktør Gunnar Selvik, ORE

Prosjektpresentasjoner til informasjon og inspirasjon innenfor temaene klima, transport, utdanning og næringsfremme og kultur fra følgende aktører: Innlandet fylkeskommune, Drammen kommune, Powered by Telemark, Biogass Oslofjord, fagskolen i Viken og Østfold internasjonale teater.

Tid til kaffepause og mingling

Paneldialog om mulighetene som ligger i europeiske prosjektsamarbeid og hva som kreves – med prosjektaktørerer og politikere.

Moderator: Osloregionens Europakontor (ORE)

Oppsummering og avslutning

13:00 Felles lunsj