Velg en side

Østlandssamarbeidet og NIBIO inngår samarbeidsavtale om kartlegging av karbonrike areal

av Eira Kamhaug, Kristian Singh-Nergård |
Publisert 6. februar, 2024
Foto av myrlandskap.

Vindflomyrene naturreservat i Østre Toten og Hurdal kommuner. Foto: Statsforvalteren i Innlandet ved Kjølv Ø. Falklev.

Østlandssamarbeidet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har inngått en avtale om kartlegging av karbonrike arealer på Østlandet. Avtalen har tre års varighet og inngår i Østlandssamarbeidets prosjekt som er delfinansiert av Klimasats-ordningen til Miljødirektoratet.

Karbonrike areal er viktige for klimaet, fordi de binder CO2 og bygger opp karbonlagre i jord og vegetasjon. Nedbygging fører til økte klimagassutslipp og redusert karbonopptak. Slike arealer er også viktige for mange arter. I prosjektet, som Østlandssamarbeidet koordinerer på vegne av fylkeskommunene i landsdelen, skal NIBIO utvikle et kunnskapsgrunnlag om karbonrike areal for alle kommuner på Østlandet. Kunnskapsgrunnlaget skal være kartbasert og belyse følgende temaer:

 • Hvor store karbonrike arealer det er i hver kommune
 • De karbonrike arealenes antatte evne til å ta opp klimagasser og binde karbon
 • De karbonrike arealenes antatte karbonlager
 • Hvor store karbonrike areal som er bygget ned de siste årene i hver kommune
 • Hvor store karbonrike areal som er planlagt nedbygd

Innholdet i kunnskapsgrunnlaget skal gjøres tilgjengelig for saksbehandlere, politikere og allmennheten.

– Denne avtalen er viktig for å styrke arealforvaltningen på Østlandet, sier Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder for Østlandssamarbeidet. – Økt kunnskap om karbonrike areal vil bidra til å ta bedre vare på dem, og avtalen vil styrke kunnskapsgrunnlaget i de kommunale og regionale planprosessene. Det vil føre til reduserte klimagassutslipp og økt karbonopptak i vår landsdel. Samtidig vil presset på viktige naturområder reduseres. Samarbeidet med NIBIO vil også være nyttig for fylkeskommunene i rollen som samfunnsutvikler, koordinator og motivator i arbeidet for bærekraftig arealforvaltning.

– Vi er glade for å kunne bidra i dette viktige arbeidet, sier Hildegunn Norheim, divisjonsdirektør i NIBIO. – Vi har lang erfaring med arealkartlegging, og vi ser frem til samarbeidet for å bygge opp et kunnskapsgrunnlag som er både nyttig og viktig for kommunal arealforvaltning og for lokalt næringsliv. Kunnskap som vil gi kommunene et bedre grunnlag for å ta beslutninger om arealbruk som ivaretar lokalsamfunnet, klima og naturmiljø.

I første fase av prosjektet vil NIBIO utvikle arealstatistikk og kart over karbonrike arealer for Oslo og alle kommuner i Vestfold, Telemark, Innlandet, Buskerud, Akershus og Østfold. Det vil, i tillegg til Oslo, bli valgt ut 6-7 pilotkommuner som skal vurdere tilgjengelighet og bruksverdi, og gi NIBIO tilbakemelding om sine erfaringer med kunnskapsgrunnlaget; om hvordan den nye informasjonen best kan brukes i planarbeid og saksbehandling, og om mulige barrierer for å ta i bruk informasjonen. Prosjektet vil bli avsluttet i 2026.

Innlandet fylkeskommune ble tildelt 1 500 000 kroner i klimasatsmidler/prosjekttilskudd fra Miljødirektoratet i juni 2023, etter å ha sendt inn en felles søknad på vegne av alle fylkeskommunene på Østlandet. Prosjektledelsen ivaretas av Østlandssamarbeidets sekretariat.

Artikkelen er skrevet av

 • Eira Kamhaug

  Eira er kommunikasjonsrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

 • Kristian Singh-Nergård

  Kristian er seniorrådgiver for kommunikasjon i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier