Velg en side

Konstituerende møte i representantskapet 

av Eira Kamhaug |
Publisert 20. februar, 2024
Illustrasjonsfoto Representantskapsmøte i Østlandssamarbeidet.

Torsdag 8. februar og fredag 9. februar møttes det nye representantskapet i Østlandssamarbeidet til konstituering og strategiseminar. I tillegg til godkjenning av handlingsplan og budsjett for 2024, ble det også valgt leder, nestleder og ny valgkomité.

Etter fylkesdelingene pr. 1. januar 2024 har Østlandssamarbeidet nå syv medlemmer – og en ny samarbeidsavtale, vedtatt av fylkestingene og av Oslo bystyre, regulerer samarbeidet. Konstituerende møte i representantskapet, ble avholdt i fylkestingssalen hos Akershus fylkeskommune torsdag 8. februar. Sven Tore Løkslid fylkesordfører (Ap) i Telemark FK og Anette Solli, fylkesrådsleder (H) i Akershus FK ble enstemmig valgt som leder og nestleder for perioden 2024-2025.

Kollage av leder og nestleder Representantskapet i Østlandssamarbeid.

Kollage av leder og nestleder i representantskapet. Foto av Sven Tore Løkslid (Ap), fylkesordfører Telemark, ved Tom Riis. Foto av Anette Solli (H), fylkesrådsleder i Akershus, ved Morten Brakestad/Akershus fylkeskommune.

Som valgkomite ble Sven Tore Løkslid, Anne Strømøy (H, Vestfold FK) og Aud Hove (Sp, Innlandet) valgt. På møtet ble også budsjett og handlingsplan for 2024 vedtatt med utgangspunkt i innstilling fra administrasjonsutvalget. Fredag 9. februar møttes representantskapet til strategiseminar i Oslo rådhus. På strategiseminaret startet representantskapet arbeidet med å utmeisle en ny strategi for landsdelssamarbeidet. Det tas sikte på at ny strategi skal være på plass før sommeren 2024.

Om representantskapets rolle

Representantskapet er Østlandssamarbeidets øverste politiske organ. Hver fylkeskommune har to medlemmer i representantskapet. Representantskapet er Østlandssamarbeidets øverste politiske organ ihht. samarbeidsavtalen og fører tilsyn med Østlandssamarbeidets daglige drift. Viktige prinsipielle saker, strategi og handlingsprogram, årsrapportering, budsjett og regnskap er blant sakene som behandles i representantskapet. Representantskapet kan også etablere andre politiske organer innenfor prioriterte politiske innsatsområder.

Fylkeskommunene har utpekt følgende medlemmer til representantskapet for inneværende fylkestingsperiode:

Innlandet

Fylkesordfører Thomas Breen (Ap)
Fylkestingsmedlem Aud Hove (Sp)

Oslo

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H)
Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V)

Akershus

Fylkesrådsleder Anette Solli (H)
Fylkestingsmedlem Hoda Imad (Ap)

Buskerud

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H)
Fylkestingsmedlem Mons Ivar Mjelde (Ap)

Østfold

Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap)
Fylkestingsmedlem Thor Hals (H)

Vestfold

Fylkesordfører Anne Strømøy (H)
Fylkestingsmedlem Are Karlsen (Ap)

Telemark

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap)
Fylkestingsmedlem Gunn Marit Helgesen (H)

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier