Velg en side

1,5 millioner kroner til kartlegging av karbonrike areal på Østlandet

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 18.08.23
Bilde av ei myr i Oslomarka, med trær i bakgrunnen. Et par sitter på en benk ved trærne.

Myr i Oslomarka. Foto: Radek Kozák.

Miljødirektoratet har bevilget 1,5 millioner kroner til fylkeskommunene på Østlandet for å gjennomføre en omfattende kartlegging av karbonrike areal. Denne nyheten kommer som et resultat av en vellykket søknadsprosess ledet av Innlandet fylkeskommune på vegne av Østlandssamarbeidet, som også inkluderer fylkeskommunene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark.

Prosjektet tar sikte på å styrke klimaperspektivet i kartbaserte arealregnskap for kommunal sektor. Målet er å utvikle et kartbasert arealregnskap for å identifisere områder med betydelige mengder karbon, som spiller en avgjørende rolle i opptak og lagring av klimagasser. Samarbeidet med kommunesektoren er en del av prosjektet, med en målsetning om å forbedre effektiviteten og klimavennligheten i arealplanleggingen.

– Innovative løsninger for bærekraftig utvikling og klimavennlig planlegging krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer. Det er svært gledelig at Miljødirektoratet gjennom tilskuddet har gitt fylkeskommunene på Østlandet mulighet til å forsterke samarbeidet for å kartlegge karbonrike arealer i landsdelen, sier Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder for Østlandssamarbeidet.

Fylkeskommunene i førersetet

Prosjektet er planlagt å løpe over en tidsperiode på tre år. Østlandssamarbeidets sekretariat vil ha det operative ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og det vil etableres en styringsgruppe med representanter fra fylkeskommunene på Østlandet.

I den operative prosjektgjennomføringen skal man samarbeide spesielt med Vestfold og Telemark fylkeskommune, som også har mottatt Klimasats-støtte for å jobbe med kartlegging av karbonrike arealer i eget fylke. Dette samarbeidet vil forsterke innsatsen i begge prosjekter og gi mulighet for kompetanseoverføring internt i landsdelen.

– Kartlegging av karbonrike areal for klimasmart arealplanlegging vil være av essensiell betydning for å redusere CO2-utslippene i Norge. Dette prosjektet representerer en betydelig satsning på å fremme klimavennlig planlegging og bærekraftig utvikling, sier Arntzen videre.

Miljødirektoratet anerkjenner at prosjektet vil bidra til en mer klimavennlig planlegging gjennom bedre beslutningsgrunnlag og økt kompetanse. Den økte kunnskapen om karbonrike områder og deres rolle i klimaet vil være verdifull for regionen og resten av landet.

Karbonkartlegging som nøkkel til bærekraftig arealplanlegging

Med dette tilskuddet går Miljødirektoratet hånd i hånd med Østlandssamarbeidet og fylkeskommunene på veien mot bærekraftig arealplanlegging. Kartlegging av karbonrike areal er en viktig byggestein i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og fremme klimavennlige initiativer. Prosjektet er ikke bare en investering i regionens fremtid, men også en mulighet til å dele erfaringer og kunnskap med andre fylkeskommuner og kommuner i hele landet.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier