Velg en side

1,5 millioner kroner til kartlegging av karbonrike areal på Østlandet

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 18. august, 2023
Bilde av ei myr i Oslomarka, med trær i bakgrunnen. Et par sitter på en benk ved trærne.

Myr i Oslomarka. Foto: Radek Kozák.

Miljødirektoratet har bevilget 1,5 millioner kroner til fylkeskommunene på Østlandet for å gjennomføre en omfattende kartlegging av karbonrike areal. Denne nyheten kommer som et resultat av en vellykket søknadsprosess ledet av Innlandet fylkeskommune på vegne av Østlandssamarbeidet, som også inkluderer fylkeskommunene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark.

Prosjektet tar sikte på å styrke klimaperspektivet i kartbaserte arealregnskap for kommunal sektor. Målet er å utvikle et kartbasert arealregnskap for å identifisere områder med betydelige mengder karbon, som spiller en avgjørende rolle i opptak og lagring av klimagasser. Samarbeidet med kommunesektoren er en del av prosjektet, med en målsetning om å forbedre effektiviteten og klimavennligheten i arealplanleggingen.

– Innovative løsninger for bærekraftig utvikling og klimavennlig planlegging krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer. Det er svært gledelig at Miljødirektoratet gjennom tilskuddet har gitt fylkeskommunene på Østlandet mulighet til å forsterke samarbeidet for å kartlegge karbonrike arealer i landsdelen, sier Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder for Østlandssamarbeidet.

Fylkeskommunene i førersetet

Prosjektet er planlagt å løpe over en tidsperiode på tre år. Østlandssamarbeidets sekretariat vil ha det operative ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og det vil etableres en styringsgruppe med representanter fra fylkeskommunene på Østlandet.

I den operative prosjektgjennomføringen skal man samarbeide spesielt med Vestfold og Telemark fylkeskommune, som også har mottatt Klimasats-støtte for å jobbe med kartlegging av karbonrike arealer i eget fylke. Dette samarbeidet vil forsterke innsatsen i begge prosjekter og gi mulighet for kompetanseoverføring internt i landsdelen.

– Kartlegging av karbonrike areal for klimasmart arealplanlegging vil være av essensiell betydning for å redusere CO2-utslippene i Norge. Dette prosjektet representerer en betydelig satsning på å fremme klimavennlig planlegging og bærekraftig utvikling, sier Arntzen videre.

Miljødirektoratet anerkjenner at prosjektet vil bidra til en mer klimavennlig planlegging gjennom bedre beslutningsgrunnlag og økt kompetanse. Den økte kunnskapen om karbonrike områder og deres rolle i klimaet vil være verdifull for regionen og resten av landet.

Karbonkartlegging som nøkkel til bærekraftig arealplanlegging

Med dette tilskuddet går Miljødirektoratet hånd i hånd med Østlandssamarbeidet og fylkeskommunene på veien mot bærekraftig arealplanlegging. Kartlegging av karbonrike areal er en viktig byggestein i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og fremme klimavennlige initiativer. Prosjektet er ikke bare en investering i regionens fremtid, men også en mulighet til å dele erfaringer og kunnskap med andre fylkeskommuner og kommuner i hele landet.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier