Velg en side

Styrket samarbeid om kommunikasjon for Oslofjorden

av Eira Kamhaug |
Publisert 19. januar, 2024
Illustrasjonsbilde av Oslofjorden

Illustrasjonsfoto Oslofjorden. Foto: pixabay.com.

Østlandssamarbeidet skal lede et samarbeid om kommunikasjon rundt miljøtilstanden i Oslofjorden. Prosjektet er initiert og finansiert gjennom fjordsatsingen i Viken fylkeskommune.

Arbeidet er organisert som et forprosjekt, som både skal legge grunnlaget for et langsiktig og samordnet kommunikasjonssamarbeid i arbeidet med miljøtilstanden i Oslofjorden, men samtidig kunne identifisere konkrete samarbeidsaktiviteter som kan iverksettes allerede i år. Det er også satt av midler til å arbeide med et indikatorsett for Oslofjorden.

Hovedmålet på lengre sikt er å bidra til en renere og mer tilgjengelig Oslofjord – gjennom kommunikasjonssamarbeid.

Representantskapet i Østlandssamarbeidet sluttet seg til initiativet fra Viken fylkeskommune i juni 2023. Arbeidet startet opp høsten 2023, men har fått mer kraft fra januar 2024 med ansettelse av en egen prosjektleder.

Samskapende prosess

Portrettbilde av Eira Kamhaug.

Ansattefoto Eira Kamhaug. Foto: Akershus fylkeskommune.

– Mange aktører gjør allerede veldig mye bra rundt kommunikasjon for en friskere Oslofjord, men vi har også fått tilbakemeldinger på at det er behov for mer felles, samordnet og langsiktig kommunikasjonsarbeid, sier nytilsatt kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for arbeidet, Eira Kamhaug.

Østlanssamarbeidets sekretariat er i gang med å kartlegge og invitere aktuelle fylkeskommuner, kommuner og andre aktører til dialog og deltakelse i arbeidet. En viktig del av kartleggingen og samarbeidet i forprosjektet er å etablere læringsnettverk for erfaringsutveksling og samskaping på tvers av aktører.

Bakgrunn

Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet ble i 2022 enige om å styrke samarbeidet om Oslofjorden, og det ble opprettet et felles samarbeid gjennom en koordineringsgruppe med kommunene i Osloregionen. Behovet for mer og bedre kommunikasjon i arbeidet med miljøtilstanden i Oslofjorden ble løftet fram som et mulig samarbeidsområde både i koordineringsgruppen og på andre arenaer.

Samarbeidsavtalen mellom Viken fylkeskommune og Østlandssamarbeidet ble underskrevet i desember. Totalrammen for avtalen er på 1,5 millioner kroner.

Har du spørsmål om arbeidet, ta kontakt med prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver for arbeidet, Eira Kamhaug.

Artikkelen er skrevet av

  • Eira Kamhaug

    Eira er kommunikasjonsrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier