Velg en side

Politisk tyngde til Europakonferansen

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 28. april, 2023
Kollasj som viser Europaforums leder Roger Ryberg, Viken fylkeskommune (Ap) og nestleder Gunn Marit Helgsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune (H).

Østlandssamarbeidets Europaforums leder Roger Ryberg, Viken fylkeskommune (Ap) og nestleder Gunn Marit Helgsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune (H). Kollasj og foto: Kristian Singh-Nergård.

12. mai er det klart for den store Europakonferansen på Deichman Bjørvika i Oslo. Utenriksdepartementet vil bidra i programmet sammen med europeiske gjester, sentrale politikere og ungdomsrepresentanter på Østlandet.

Når det er krig og kriser i Europa og demokratiske verdier er under press, blir samarbeid og solidaritet viktig. Samtidig arbeider EU for en grønn og digital omstilling for å møte utfordringene, redusere klimagassutslippene, skape nye grønne arbeidsplasser og en bedre sosial ramme for innbyggerne.

Hvordan kan regioner og byer ta tak i utfordringene og utnytte mulighetene? Hvordan kan europeiske samarbeid bidra til at fylkeskommunene når sine mål for grønn omstilling? Dette er spørsmål Europakonferansen vil sette søkelys på.

Europeisk samarbeid og solidaritet

Målet med konferansen er å gi deltakerne kunnskap og inspirasjon til sitt strategiske og operative europapolitiske arbeid fra 2024 og framover.

Tema for konferansen er europeisk samarbeid og solidaritet i tider med krig, kriser og press mot demokratiske verdier. Samtidig pågår det store endringer i retning av en grønnere og mer digital framtid. Europas utfordringer gjør regionene til viktige omstillingsaktører, og europeisk samarbeid kan bidra til å utløse potensialet i fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle.

Konferansen er delt inn i tre bolker:

  • Bolk 1 – Democratic resilience – the role of regions in times of crisis (denne bolken vil foregå på engelsk)
  • Bolk 2 – Norge i et Europa i endring
  • Bolk 3 – Europeisk samarbeid i det grønne skiftet

Det er fortsatt noen plasser ledig. Du finner oppdatert program og påmeldingsskjema ved å klikke på denne lenken. Det er selvfølgelig gratis å delta.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier