Velg en side

Politisk tyngde til Europakonferansen

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 28. april, 2023
Kollasj som viser Europaforums leder Roger Ryberg, Viken fylkeskommune (Ap) og nestleder Gunn Marit Helgsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune (H).

Østlandssamarbeidets Europaforums leder Roger Ryberg, Viken fylkeskommune (Ap) og nestleder Gunn Marit Helgsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune (H). Kollasj og foto: Kristian Singh-Nergård.

12. mai er det klart for den store Europakonferansen på Deichman Bjørvika i Oslo. Utenriksdepartementet vil bidra i programmet sammen med europeiske gjester, sentrale politikere og ungdomsrepresentanter på Østlandet.

Når det er krig og kriser i Europa og demokratiske verdier er under press, blir samarbeid og solidaritet viktig. Samtidig arbeider EU for en grønn og digital omstilling for å møte utfordringene, redusere klimagassutslippene, skape nye grønne arbeidsplasser og en bedre sosial ramme for innbyggerne.

Hvordan kan regioner og byer ta tak i utfordringene og utnytte mulighetene? Hvordan kan europeiske samarbeid bidra til at fylkeskommunene når sine mål for grønn omstilling? Dette er spørsmål Europakonferansen vil sette søkelys på.

Europeisk samarbeid og solidaritet

Målet med konferansen er å gi deltakerne kunnskap og inspirasjon til sitt strategiske og operative europapolitiske arbeid fra 2024 og framover.

Tema for konferansen er europeisk samarbeid og solidaritet i tider med krig, kriser og press mot demokratiske verdier. Samtidig pågår det store endringer i retning av en grønnere og mer digital framtid. Europas utfordringer gjør regionene til viktige omstillingsaktører, og europeisk samarbeid kan bidra til å utløse potensialet i fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle.

Konferansen er delt inn i tre bolker:

  • Bolk 1 – Democratic resilience – the role of regions in times of crisis (denne bolken vil foregå på engelsk)
  • Bolk 2 – Norge i et Europa i endring
  • Bolk 3 – Europeisk samarbeid i det grønne skiftet

Det er fortsatt noen plasser ledig. Du finner oppdatert program og påmeldingsskjema ved å klikke på denne lenken. Det er selvfølgelig gratis å delta.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier