Velg en side

Europakonferanse

Europakonferanse

Når det er krig og kriser i Europa og demokratiske verdier er under press, blir samarbeid og solidaritet viktig. Samtidig arbeider EU for en grønn og digital omstilling for å møte utfordringene, redusere klimagassutslippene, skape nye grønne arbeidsplasser og en bedre sosial ramme for innbyggerne.

Hvordan kan regioner og byer ta tak i utfordringene og utnytte mulighetene? Hvordan kan europeiske samarbeid bidra til at fylkeskommunene når sine mål for grønn omstilling? Dette er spørsmål Europakonferansen vil sette søkelys på.

Konferansen er åpen, og du kan melde deg på under.

Registrering

Registreringer er stengt for dette arrangementet.

Program (oppdateres fortløpende)

09:30 Kaffe og registering
10:00 Velkommen v/Roger Ryberg, leder av Østlandssamarbeidets Europaforum

Del 1 Democratic resilience – the role of regions in times of crisis – English part
We live in demanding times with a war going on in Europe and with multiple crises that need our full attention and active measures at all levels of government. Businesses and citizens are affected. At the same time the green and digital transformation get more and more attention. Municipalities and regions must deliver to meet the expectations of their inhabitants and to transform their societies and adapt to new situations to meet the crises. Democracy and resilience, safety and solidarity are key elements.

What are the biggest challenges in Europe today seen with the eyes of the regions? How can cities and regions respond to make a difference? What is needed? How can regional European cooperation contribute to crises management?

Keynote speaker – Mr. Cees Loggen, CPMR President and Regional Minister in Noord Holland, NL

Panel dialog:

Mr. Cees Loggen, CPMR President and Regional Minister in Noord Holland, NL
Mr. Lars Friedrichsen, Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs of Mecklenburg-Vorpommern, Director at the representation to the European Union
Mr. Markus Hirvonen, Regional Mayor of North Karelia Region, FI
Ms. Gunn Marit Helgesen, Eastern Norway County Network and member of the Regional Congress of the Council of Europe, NO
Mr. Antonio G. W. Serri, Chair of Viken Regional Youth Council

11:30 Nettverkslunsj

Del 2 Norge i et Europa i endring
I en tid med krig og kriser i Europa er behovet for samarbeid og felles innsats viktig. Mye er i bevegelse. Demokratiske verdier er under press. EU-samarbeidet endrer seg og utfordrer måten EØS-avtalen er rigget på. Sverige og Finland blir medlemmer av NATO. Det er en ny dynamikk i det europeiske samarbeidet. Hvor er Norge i dette bildet? Regioner og byer blir viktige omstillingsaktører, og europeisk samarbeid kan bidra til å utnytte potensialet i fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Hvordan skal fylkeskommunene rigge seg for å ta del i og bidra i utviklingen?

12:00 Innledning v/John Erik Fossum, professor ved Arena senter for Europaforskning, Universitetet i Oslo (UiO)

Panelsamtale:

Moderator: Professor John Erik Fossum, Arena senter for Europaforskning, UiO
Jenny Evjen, Viken fylkeskommune
Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Aud Hove, Innlandet fylkeskommune
Jarle Henriksen, Vestfold og Telemark ungdomsråd

12:50 Kaffepause

Del 3 Europeisk samarbeid i det grønne skiftet
Utfordringene Europa står overfor blir møtt med et stort fokus på grønn omstilling. Den grønne given slår inn på alle samfunnsområder. Utvikling av robuste, grønne, konkurransedyktige og trygge regioner må gjøres i samspill med naboland og øvrige Europa. Potensiale for europeisk regionalt samarbeid er stort. Fylkeskommunene har en betydelig rolle å spille i den grønne og digitale omstillingen, for å nå klimamålene og møte energiutfordringene. Hva blir viktig framover? Hvordan kan europeiske samarbeid bidra til å nå fylkeskommunenes klima og miljømål og å levere i den grønne omstillingen til beste for innbyggerne? Hvordan trekke kommunene, næringslivet og andre med?

13:05 Innledning v/Sigrun Aasland, direktør i Zero

Panelsamtale:

Moderator: Christina Kullmann Five, journalist i Altinget Norge
Sigrun Aasland, direktør i Zero
Annette Lindahl Raakil, Viken fylkeskommune
Mette Kalve, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm kommune
Mathias Nikolai Berg, ØstsamUng

13:55 Norge i Europa mot 2030

Innlegg v/statssekretær i Utenriksdepartementet, Eivind Vad Petersson (Ap)

14:10 Avsluttende ord fra Roger Ryberg, leder av Europaforum

14:15 Slutt