I denne episoden av Europakafé ser vi nærmere på grensekryssende transportkorridorer, med spesielt fokus på Fehmarnbelt-forbindelsen og strekningen mellom Oslo og Gøteborg. Med oss i studio har vi administrerende direktør i det grensekryssende samarbeidet STRING, Thomas Becker.

Vi kommer også inn på rundbordskonferansen som STRING og Svinesundskomiteen arrangerte på Stortinget 25. oktober. Der ble det satt søkelys på om norsk infrastruktur kan håndtere åpningen av togtunnelen Fehmarnbelt, mellom Danmark og Tyskland i 2029. Høres denne tematikken spennende ut, så kan vi anbefale Østlandssamarbeidets konferanse om grensekryssende gods den 6. desember. Det er gratis å delta, og program og påmeldingsskjema finner du her.