Velg en side

Grensekryssende godskonferanse

Grensekryssende godskonferanse

ØS, Zero, NHO logoer

Norge skal ta en internasjonal lederposisjon i det grønne skiftet. Da må ny bærekraftig industri utvikles og klimagassutslippene i transportsektoren reduseres. Godstransporten mellom Norge og Europa forventes å øke fremover og behovet for grønn transport er stort. Konferansen setter søkelyset på det dynamiske spenningsfeltet mellom vekst og bærekraft. Sammen skal vi utforske om det er mulig å oppnå ulike vekstmål samtidig som klimamålene nås. Kan effektiv og klimavennlig godstransport bidra til etablering av grønn industri, økt eksport og verdiskaping?

Påmeldingsmodul finner du under programmet.

Program

Tidspunkt Innhold
08:45 Registrering
09:15 Praktisk informasjon
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder, Østlandssamarbeidet
09:20 Velkommen
Raymond Johansen, byrådsleder, Oslo kommune
TEMA 1: 09:30–10:30 European transport 2030, greener and smarter?

Søkelyset settes på internasjonalt samarbeid om grønn konkurransekraft gjennom smartere transport. Hvordan kan Europa og Norge bidra i arbeidet med grønn omstilling og logistikk på tvers av grenser?

09:30 Introduksjon
Moderator: Thomas Becker, Managing Director, STRING
09:35 European transport perspectives 2030 (video)
Pat Cox, Coordinator, EU ScanMed
09:40 Smarter and greener European cities and regions
Guido Beermann, Minister of Infrastructure and Federal State Planning, Land Brandenburg
09:50 The need for Nordic transport cooperation
Åsa Ågren Wikström, Deputy Chair of the Board of Kvarken Council EGTC and Vice Chair of Scandria®Alliance
10:00 Strengthened business cooperation between Germany and Norway
Michael Kern, Managing Director, German-Norwegian Chamber of Commerce
10:10 Political dialogue

Guido Beermann, Minister of Infrastructure and Federal State Planning, Land Brandenburg
Siv Henriette Jacobsen, Governing Mayor, Viken county
Terje Riis-Johansen, County Mayor, Vestfold og Telemark county
Åsa Ågren Wikström, Deputy Chair of the Board of Kvarken Council EGTC and Vice Chair of Scandria®Alliance

10:30–10:45 KAFFEPAUSE
TEMA 2: 10:45–12:00 Godstransport i lys av det grønne skiftet

Her fokuserer vi på hvordan effektiv og klimavennlig godstransport kan bidra til etablering av grønn industri og økt verdiskaping. Er det mulig å oppnå ulike vekstmål samtidig som klimamålene nås?

10:45 Introduksjon
Moderator: Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport, ZERO
10:50 Strategier for å økt godstransport og reduksjon av utslipp
Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, ZERO
11:00 Eksempler på grønne og konkurransekraftige verdikjeder
Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge
Kai Just Olsen, daglig leder, ASKO Maritime AS
Paul Lorck-Olafsen, VP Shipping & Logistics, Freyr Clean Battery Solution
11:30 Prosjekt grønne energistasjoner
Lotta Möllerfalk, prosjektleder Østlandssamarbeidet
11:35 Bli best gjennom grønn konkurransekraft
Kirsti Leirtrø, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget
11:45 Panelsamtale

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, ZERO
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune
Ola Elvestuen, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget
Kirsti Leirtrø, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget
Kai Just Olsen, daglig leder, ASKO Maritime AS
Paul Lorck-Olafsen, VP Shipping & Logistics, Freyr Clean Battery Solution

12:00–12:45 LUNSJ
TEMA 3: 12:45–14:10 Gods på tvers av grenser

I denne bolken ser vi på våre godskorridorer i et internasjonalt rammeverk. Hva skal til for å lykkes med å få mer grensekryssende gods på sjø og bane?

12:45 Introduksjon
Moderator: Are Kjensli, administrerende direktør, NHO Logistikk og Transport
12:50 Grensekryssende gods på sjø og bane. Hva er status og hvordan tilpasser transportselskapene seg til en ny tid?
Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktør, CargoNet
Gøran Andreassen, senior vice president, Bring
Trond Tønjum, konserndirektør / executive vice president – Cargo, Color Line AS
13:30 Panelsamtale

Kosta Tsesmetsis, market and customer relationship manager, ScanMed
Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktør, CargoNet
Trond Tønjum, konserndirektør / executive vice president – Cargo, Color Line AS
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune

13:50–14:10 KAFFEPAUSE
TEMA 4: 14:10–15:30 Korridorsamarbeid for realisering av felles mål

Vi setter søkelyset på det grensekryssende samarbeidet langs de ulike transportkorridorene, herunder TEN-T og arbeidet med ny NTP 2025-36. Hvordan få til et forpliktende transportsamarbeid på tvers av sektorer/grenser. Hva er status i de ulike transportkorridorene?

14:10 Introduksjon
Moderator: Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder, Østlandssamarbeidet
14:15 Nordisk transportsamarbeid
Fredrik Bärthel, senior utredningsledare Gods och ITS, Trafikverket Transportkvalitet
Kosta Tsesmetsis, market and customer relationship manager, ScanMed
14:25 TEN-T og Norge – status for nye retningslinjer og arbeidet på norsk side
Paal Iversen, seniorrådgiver, Samferdselsdepartementet
14:35 Scan-Med Observatory: Grensekryssende transportkorridorer og urban nodes
Tiina Ruohonen, prosjektleder, Oslo kommune
14:45 Grønn og grensekryssende transportinfrastruktur
Thomas Becker, Managing Director, STRING
14:55 MODI – Automatisert, elektrisk og grensekryssende godstransport
Petter Arnesen, seniorforsker, SINTEF
15:05 Prosjekt Grønn Jyllandskorridor
Tommy Tvedergaard Madsen, specialkonsulent, Region Nordjylland
15:15 Panelsamtale

Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune
Terje Riis-Johansen, fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Per Harbø, seniorrådgiver, Grønt Landtransportprogram (NHO)
Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport, ZERO

15:30 AVSLUTNING
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune

Påmelding

Det er ikke flere ledige plasser til dette arrangementet.

Medvirkende

Guido Beermann

Guido Beermann, Minister of Infrasturcture and Federal State Planning of Land Brandenburg. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet

Pat Cox (2009)

Pat Cox. Coordinator, EU ScanMed. Foto: א (Aleph), https://commons.wikimedia.org/

Åsa Ågren Wikström

Åsa Ågren Wikström, Deputy Chair of the Board of Kvarken Council EGTC and Vice Chair of Scandria®Alliance

Thomas Becker

Thomas Becker, Managing Director, STRING. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet

Raymond Johansen

Raymond Johansen, byrådsleder, Oslo kommune. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet

Even Aleksander Hagen

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet fylkeskommune. Foto: Kirsti Hovde, Innlandet fylkeskommune.

Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune.

Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet

Terje Riis-Johansen (SP), fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Terje Riis-Johansen (SP), fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Tom Riis

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Stortinget.

Kirsti Leirtrø, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Kirsti Leirtrø, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Sigrun Gjerløw Aasland

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, ZERO. Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ZERO

Ingvild Kilen Rørholt

Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport, ZERO. Foto: ZERO

Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge.

Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge

Are Kjensli

Are Kjensli, administrerende direktør, NHO Logistikk og Transport. Foto: NHO

Per Harbø, seniorrådgiver, Grønt Landtransportprogram

Per Harbø, seniorrådgiver, Grønt Landtransportprogram.

Fredrik Bärthel

Fredrik Bärthel, senior utredningsledare, Trafikverket Transportkvalitet, Gods och ITS. Foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet

Kosta Tsesmetsis

Kosta Tsesmetsis, Market and Customer Relationship Manager, ScanMed. Foto: ScanMed RFC

Lotta Möllerfalk

Lotta Möllerfalk, prosjektleder Østlandssamarbeidet. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Petter Arnesen

Petter Arnesen, seniorforsker, SINTEF. Foto: SINTEF.