Velg en side

Etablering av Grønne energistasjoner – prosjektoppstart og kickoff

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 08.09.22 |
Bilde av en lastebil som lader

Foto: Netze BW.

Høsten 2022 starter Østlandssamarbeidet og Osloregionen opp et felles treårigprosjekt for å bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet. 28. september inviteres det til kickoff for prosjektet, med ledende representanter fra politikken og transportbransjen.

Det treårige samarbeidsprosjektet om etablering av energistasjoner er støttet finansielt med klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Hindringer for omstilling

Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport. Dette ble også kommunisert klart og tydelig av bransjen under godskonferansen som Innlandet fylkeskommune arrangerte i samarbeid med Østlandssamarbeidet i august. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp.

Innen 2030 skal klimagassutslippene fra transportsektoren være halvert. 34% av utslipp i veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy (2020-tall).

Fylkeskommuner og kommuner engasjerer seg

Fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune og politisk leder for Østlandssamarbeidet, Even Aleksander Hagen, deltar sammen med byrådsleder i Oslo og politisk leder i Osloregionen, Raymond Johansen, på arrangementet. Hagen er opptatt av å få ned utslippene fra transportsektoren, og han ser det som viktig at både fylkeskommunene og kommunene engasjerer seg, for raskere å få etablert grønne energistasjoner for tyngre kjøretøy. Vi har snakket med Hagen om grønne næringstransporter, etablering av grønne energistasjoner, utfordringene næringa står overfor, klimasatsmidlene prosjektet har blitt tildelt, og det tilhørende kickoffet:

Østlandssamarbeidet i en sentral rolle

Østlandssamarbeidet vil få en sentral rolle i energistasjonsprosjektet. I den forbindelse vil sekretariatet styrkes ved at Lotta Möllerfalk frikjøpes i en 50% stilling fra Innlandet fylkeskommune. Möllerfalk er utdannet sivilingeniør med spesialisering innen energi og klima. Samtidig har også Østlandssamarbeidet engasjert Jan Carsten Gjærløw, daglig leder i Evig Grønn AS, som prosjektleder i forbindelse med oppstarten. Kommunikasjonsrådgiver i sekretariatet, Kristian Singh-Nergård, vil få hovedansvaret for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i prosjektet.

Påmelding og informasjon

Mer informasjon om og påmelding til kickoffet 28. september finner du her.

Kristian Singh-Nergård

Artikkelen er skrevet av Kristian Singh-Nergård

Kristian er kommunikasjonsrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Aftenposten Annette Lindahl Raakil Antonio G. W. Serri Arendalsuka Baltic Sea Youth Platform Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth BSYP Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Demokrati Det grønne skiftet Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS EØS-midlene Fagskole Fehmarnbelt Fullføringsreformen Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hurdalsplattformen Hydrogen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jyllandskorridoren Klimagassutslipp Klimapolitikk Kollektivtrafikk Kristian Singh-Nergård Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Leverandørutviklingsprogrammet Lobbyvirksomhet Lotta Möllerfalk Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Ola Elvestuen Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Podkast Ragnhild Sjoner Syrstad Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Gjerløw Aasland Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Startup Norway STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Utenriksdepartementet Vannklyngen Vestfoldbanen Videregående opplæring Åsa Ågren Wikström Østersjøprogrammet Østersjørådet ØstsamUng

Nyhetskategorier