Velg en side

Etablering av Grønne energistasjoner – prosjektoppstart og kickoff

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 8. september, 2022
Bilde av en lastebil som lader

Foto: Netze BW.

Høsten 2022 starter Østlandssamarbeidet og Osloregionen opp et felles treårigprosjekt for å bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet. 28. september inviteres det til kickoff for prosjektet, med ledende representanter fra politikken og transportbransjen.

Det treårige samarbeidsprosjektet om etablering av energistasjoner er støttet finansielt med klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Hindringer for omstilling

Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport. Dette ble også kommunisert klart og tydelig av bransjen under godskonferansen som Innlandet fylkeskommune arrangerte i samarbeid med Østlandssamarbeidet i august. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp.

Innen 2030 skal klimagassutslippene fra transportsektoren være halvert. 34% av utslipp i veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy (2020-tall).

Fylkeskommuner og kommuner engasjerer seg

Fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune og politisk leder for Østlandssamarbeidet, Even Aleksander Hagen, deltar sammen med byrådsleder i Oslo og politisk leder i Osloregionen, Raymond Johansen, på arrangementet. Hagen er opptatt av å få ned utslippene fra transportsektoren, og han ser det som viktig at både fylkeskommunene og kommunene engasjerer seg, for raskere å få etablert grønne energistasjoner for tyngre kjøretøy. Vi har snakket med Hagen om grønne næringstransporter, etablering av grønne energistasjoner, utfordringene næringa står overfor, klimasatsmidlene prosjektet har blitt tildelt, og det tilhørende kickoffet:

Østlandssamarbeidet i en sentral rolle

Østlandssamarbeidet vil få en sentral rolle i energistasjonsprosjektet. I den forbindelse vil sekretariatet styrkes ved at Lotta Möllerfalk frikjøpes i en 50% stilling fra Innlandet fylkeskommune. Möllerfalk er utdannet sivilingeniør med spesialisering innen energi og klima. Samtidig har også Østlandssamarbeidet engasjert Jan Carsten Gjærløw, daglig leder i Evig Grønn AS, som prosjektleder i forbindelse med oppstarten. Kommunikasjonsrådgiver i sekretariatet, Kristian Singh-Nergård, vil få hovedansvaret for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i prosjektet.

Påmelding og informasjon

Mer informasjon om og påmelding til kickoffet 28. september finner du her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier