Velg en side

Kickoff energistasjoner for grønn næringstransport

Kickoff energistasjoner for grønn næringstransport

Høsten 2022 starter Østlandssamarbeidet og Osloregionen opp et felles prosjekt for å bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet. Innen 2030 skal klimagassutslippene fra transport være halvert. 34 % av utslipp i veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy (2020-tall). Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp. Prosjektet støttes av Klimasats.

Vi inviterer til kick off for prosjektet 28. september. Arrangementet innledes med perspektiver på hvordan nå klimamål i transportsektoren, før vi starter prosjektarbeidet med workshop om hvordan identifisere og sikre arealer og hvordan effektivisere saksbehandling for etablering av grønne energistasjoner.

Meld deg på nederst på denne siden. Påmeldingsfrist er 23. september og det er gratis å delta.
Registrering og frokost starter kl 09:00, og selve programmet starter kl 10:00.

Foreløpig program

Del 1: Politisk innledning om grønn næringstransport er viktig for å nå klimamålene

 • Åpningsinnlegg v/Raymond Johansen, byrådsleder, Oslo kommune
 • Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune
 • Siri Martinsen, ordfører, Fredrikstad kommune

Del 2: Hvordan få en rask omstilling til grønn næringstransport?

 • Christine Maas, Miljødirektoratet
 • Stein Brembu, Statens Vegvesen
 • Trond Skjellerud, Elvia
 • Ingelin Noresjø, Grønt Landtransportprogram
 • Marius Råstad, ASKO
 • Lasse Sætre, Volvo
 • Åse Bomann-Larsen, Circle K
 • Silke van Dyken, Trondheim kommune
 • Margrethe Lunder, Klimaetaten, Oslo kommune

Del 3: Nå starter vi!

v/prosjektledere Eva Næss Karlsen (Osloregionen) og Jan Carsten Gjerløw (Østlandssamarbeidet)

 • Introduksjon til prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport
 • Workshops om Hvordan identifisere og sikre arealer for grønne energistasjoner og Hvordan effektivisere saksbehandling for etablering av grønne energistasjoner?

Del 4: Oppsummering og veien videre

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Østlandssamarbeidet: Jan Carsten Gjerløw, tlf.: 913 74 095
Prosjektleder Osloregionen: Eva Næss Karlsen, tlf.: 900 63 086

Påmelding

Det er ikke flere ledige plasser til dette arrangementet.