Velg en side

Østersjøungdom samlet i Drøbak

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 19. mai, 2022
Tre ungdommer tar en selfie mens de står godt ute i vannet i Oslofjorden.

Selfie i fjorden. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Østlandssamarbeidet og ØstsamUng var vertskap for vårmøtet i BSSSCs ungdomsnettverk i 2022. Arrangementet gikk av stabelen 29.-30. april i Drøbak og ute på Oscarsborg festning. Unge fra Finland, Litauen, Norge, Polen og Tyskland var samlet to dager med faglig innhold og kunnskapsdeling.

Ungdommene ble ønsket velkommen av Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken og Østlandets representant i BSSSCs styre. Olav Berstad fra Utenriksdepartementet kom med en hilsen fra det norske formannskapet i Østersjørådet, men delte også sine personlige erfaringer fra arbeid med Ukraina.

Havmiljø og ungdomsmedvirkning

Første dag lå fokuset på bærekraftmål 14, om livet under havet, med Oslofjorden som case. Anerkjennelsen av at miljøtilstanden i havet er en felles utfordring lå til grunn for utviklingen av samarbeidet rundt Østersjøen. Under samlingen lærte ungdommene om økosystemet i Oslofjorden og miljøtruslene fjorden møter, både gjennom foredrag, fisking i fjæra og workshops.

Antonio G. W. Serri, fra Viken på BSSSC Youth Spring Event 2022

Antonio G. W. Serri, fra Viken på BSSSC Youth Spring Event 2022. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Andre dag handlet ungdomsmedvirkning. Antonio Gade Wilhelmsen Serri fra Viken og Frederike Timme fra Brandenburg fortalte om hvordan ungdomsmedvirkning er organisert i deres regioner. Mette Kalve, hovedutvalgsleder for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark, innledet om hvorfor ungdomsmedvirkning er viktig for politikere, og hva hun mener kjennetegner god medvirkning.

Etter dette delte ungdommene erfaringer med ungdomsarbeid i egne regioner, hva fungerer bra og hva fungerer mindre bra. De gav også innspill til hva som bør prioriteres i ungdomsarbeidet til BSSSC.

Om BSSSC og ungdomsnettverket

BSSSC står for Baltic Sea States Subregional Co-operation, og er et nettverk av regioner rundt Østersjøen, med ungdom som en viktig prioritet. Ungdomsnettverket BSSSC Youth har vært aktivt siden 2001, og har blant annet to årlige møter. BSSSC Youth har også to faste representanter i styret til BSSSC.

Deltakelse i europeiske nettverk er en del av samarbeidet mellom ungdomsorganene på Østlandet, og felles deltakelse i BSSSC utgjør en viktig bit av dette. Flere ungdommer fra Østlandet har hatt styrevervene opp igjennom årene, sist ute var Agnes Lusti.

Her er en kort video som oppsummerer vårmøtet og forklarer litt om hva BSSSC Youth er:

Her kan du se programmet for arrangementet (PDF) og Ønsker du å få tilsendt Christopher Luchts (Youth Coordinator, BSSSC) presentasjon fra arrangementet kan du ta kontakt med sekretariatet.
Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

BSSSC Youth Spring Event 2022

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier