Velg en side

Østersjøungdom samlet i Drøbak

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 19.05.22
Selfie i fjorden

Selfie i fjorden.
Foto: Kristian Singh-Nergård

Østlandssamarbeidet og ØstsamUng var vertskap for vårmøtet i BSSSCs ungdomsnettverk i 2022. Arrangementet gikk av stabelen 29.-30. april i Drøbak og ute på Oscarsborg festning. Unge fra Finland, Litauen, Norge, Polen og Tyskland var samlet to dager med faglig innhold og kunnskapsdeling.

Ungdommene ble ønsket velkommen av Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken og Østlandets representant i BSSSCs styre. Olav Berstad fra Utenriksdepartementet kom med en hilsen fra det norske formannskapet i Østersjørådet, men delte også sine personlige erfaringer fra arbeid med Ukraina.

Havmiljø og ungdomsmedvirkning

Første dag lå fokuset på bærekraftmål 14, om livet under havet, med Oslofjorden som case. Anerkjennelsen av at miljøtilstanden i havet er en felles utfordring lå til grunn for utviklingen av samarbeidet rundt Østersjøen. Under samlingen lærte ungdommene om økosystemet i Oslofjorden og miljøtruslene fjorden møter, både gjennom foredrag, fisking i fjæra og workshops.

Antonio G. W. Serri, fra Viken på BSSSC Youth Spring Event 2022

Antonio G. W. Serri, fra Viken på BSSSC Youth Spring Event 2022.
Foto: Kristian Singh-Nergård

Andre dag handlet ungdomsmedvirkning. Antonio Gade Wilhelmsen Serri fra Viken og Frederike Timme fra Brandenburg fortalte om hvordan ungdomsmedvirkning er organisert i deres regioner. Mette Kalve, hovedutvalgsleder for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark, innledet om hvorfor ungdomsmedvirkning er viktig for politikere, og hva hun mener kjennetegner god medvirkning.

Etter dette delte ungdommene erfaringer med ungdomsarbeid i egne regioner, hva fungerer bra og hva fungerer mindre bra. De gav også innspill til hva som bør prioriteres i ungdomsarbeidet til BSSSC.

Om BSSSC og ungdomsnettverket

BSSSC står for Baltic Sea States Subregional Co-operation, og er et nettverk av regioner rundt Østersjøen, med ungdom som en viktig prioritet. Ungdomsnettverket BSSSC Youth har vært aktivt siden 2001, og har blant annet to årlige møter. BSSSC Youth har også to faste representanter i styret til BSSSC.

Deltakelse i europeiske nettverk er en del av samarbeidet mellom ungdomsorganene på Østlandet, og felles deltakelse i BSSSC utgjør en viktig bit av dette. Flere ungdommer fra Østlandet har hatt styrevervene opp igjennom årene, sist ute var Agnes Lusti.

Her er en kort video som oppsummerer vårmøtet og forklarer litt om hva BSSSC Youth er:

Her kan du se programmet for arrangementet (PDF) og Ønsker du å få tilsendt Christopher Luchts (Youth Coordinator, BSSSC) presentasjon fra arrangementet kan du ta kontakt med sekretariatet.
Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

BSSSC Youth Spring Event 2022

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier