Velg en side

Intervju: Fra Ås til Europa

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 28. oktober, 2020
Bilde av Agnes Lusti hvor hun prater i et møte.

Gjennom Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk, ØstsamUng, har ungdom mulighet til å delta i flere europeiske organisasjoner, blant annet BSSSC og AER Youth Regional Network (YRN). Tjuetoårige Agnes Lusti har nylig fullført et toårig verv som styremedlem i BSSSC – les hennes erfaringer i dette intervjuet.

To år har gått siden Agnes Lusti ble valgt som styremedlem i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC). Nettverksorganisasjonen for regionale myndigheter tilbyr nemlig to faste plasser i styret fullt av politikere til ungdom. På reisen har Lusti vært i alle landene i Østersjøområdet på en rekke møter om regional og europeisk politikk.

– Dette har vært en svært lærerik opplevelse som har gitt meg et unikt innblikk i europeisk politikk, sier Lusti.

En ekte europeer

Estisk-fødte Agnes Lusti kjenner godt til hvordan det er å bo, flytte, studere og arbeide i Østersjøregionen. Hun ble født og vokste opp i Estland før hun og familien i 2009 flyttet til Østfold. Som ung tenåring engasjerte hun seg raskt i lokalsamfunnet. Hun var aktiv i arbeidsgruppen for internasjonalt arbeid til Ungdommens Fylkesråd i Østfold og som attenåring skrev hun innlegg til Aftenposten om dobbelt statsborgerskap. Hun var, og er fortsatt, aktiv i nettverket Young Ambassadors. Gjennom nettverket Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk Østsamung meldte hun seg på en ungdomssamling i BSSSC.

– Jeg har alltid ment internasjonalt samarbeid er viktig fordi man bygger bruer mellom nasjoner og man kan ta det beste fra hvert land og bygge vider og ta det med i sitt eget arbeid.

Lusti så ikke for seg å melde seg som styremedlem i BSSSC før hun fikk uventet motivasjon fra øverste hold.

– Roger Ryberg (tidligere fylkesordfører og styreleder i BSSSC, nåværende fylkesordfører i Viken) snakket med meg på årskonferansen i BSSSC i 2018. Han likte bakgrunnen min og var veldig på at jeg skulle stille som styremedlem. Så da stilte jeg og ble valgt!

Kampen for å bli hørt

Lusti forteller at henne og det andre ungdomsstyremedlemmet i BSSSC, Martin Rümmelein fra Tyskland, har lobbet for å involvere ungdom mer – både på regionalt og overnasjonalt nivå. Etter initiativ fra de to ungdomsstyremedlemmene søkte det norske formannskapet om og fikk støtte til å arrangere en større ungdomskonferanse kalt Baltic Youth Camp. Campen ble arrangert som et pilotprosjekt i 2019 og hadde som mål å gi ungdom en mer sentral rolle i EUs Østersjøstrategi (EUSBSR).

– Både gjennom Youth Camp og andre ungdomseventer vi har hatt i BSSSC har vi skrevet flere ungdomserklæringer der vi blant annet har fremmet ønske om at det skal finnes en plattform for ungdom i Østersjøområdet, koordinert av Østersjørådet.

Lusti og ungdommenes arbeid bar frukter. Ved slutten av 2019 etablerte Østersjørådet en egen ungdomsplattform kalt Baltic Sea Youth Platform, som skal koordinere ungdomsarbeid på overnasjonalt nivå i Østersjøområdet og i Baltic Youth Camp ble arrangert i 2020 også.

– Den nye plattformen har flere arbeidsgrupper – blant annet på politisk påvirkning, kultur og byutvikling, kommunikasjon og IT. Jeg har hatt lyst å starte en ny arbeidsgruppe på innovasjon og entreprenørskap. Nå blir utfordringen å få denne nye plattformen til å fungere godt og bli en etablert og effektiv aktør, sier Lusti.

Å møte ungdom og politikere fra hele Europa har vært givende, men også utfordrende. En ting har vært å få tiden til å strekke til, en annen er kulturforskjeller.

– Selv om jeg er fra Øst-Europa så ser man at kjønnsroller og hierarki knyttet til maktposisjoner henger igjen i et par av nasjonene. Å ha bodd i et så liberalt land som Norge for så å forholde seg til mer autoritære væremåter og styresett har vært krevende. Jeg har vært veldig direkte med alle og håper jeg har inspirert andre ungdom til å være litt mer direkte og ikke ha så mye ærefrykt!

Sirkulærøkonomi og innovative løsninger

Lusti mener det er viktig å ha med ungdom fordi ungdom gir et friskt pust og ser med nye øyne på etablerte sannheter.

– Vi er mer rett på sak og har lyst å komme med helt nye måter å løse problemer på. Vi ser også annerledes på fremtiden enn voksne – våre politikere må bli flinkere til å ikke bare se kortsiktige gevinster, men se det lange løpet.

Lusti studerer entreprenørskap og innovasjon og dette har hun tatt med seg inn i arbeidet i BSSSC. Hun har arbeidet for at den viktige rollen innovasjon spiller er understreket i flere av BSSSC sårsresolusjoner, samt ungdomserklæringer.

– Vi må sette søkelys på fremtiden og sirkulærøkonomisk tankegang med innovative løsninger. Dette gjelder spesielt om vi skal kunne nå klimamålene, sier Lusti.

Veien videre

Lusti hviler ikke på laurbærene etter styrevervet i BSSSC. Etter en Bachelor i økonomi og administrasjon har hun nå startet på en master i innovasjon og entreprenørskap på Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) I tillegg arbeider hun deltid for Nordea innen antihvitvasking og antiterrorfinansiering samtidig som hun er nestleder i Young Ambassadors. Hun holder på å starte en bedrift med tre medelever og er også akseptert i Gründerskolen – som innebærer å arbeide i en amerikansk bedrift neste sommer. Til tross for svært mange baller i lufta er hun ikke fremmed for å arbeide videre med de internasjonale ungdomsnettverkene.

– Østersjørådets nye Youth Platform er veldig spennende – det er mye mulig jeg blir med i en av arbeidsgruppene der – og om noen har lyst å snakke om innovasjon, bærekraft og klima så vil jeg gjerne snakke med deg!

Om du er ungdom og ønsker å delta i Østsamung, BSSSC eller YRN, kan du ta kontakt med din regionale ungdomskoordinator.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier