Velg en side

Sigrun fra Innlandet ble komitéleder i europeisk ungdomsnettverk

av Morten Stemre |
Først publisert 17.03.23 |
Bilde av ØstsamUng-delegasjonen i Brussel

Foto: Ingrid Rollag Føsker (Osloregionens Europakontor).

Sigrun Myrvang fra Ungdommens fylkesting i Innlandet ble valgt til leder av komiteen for ungdomsmedvirkning og styresett da Assembly of European Regions (AER) gjenopplivet sitt ungdomsnettverk.

Syv ungdommer fra medvirkningsorganene for ungdom i fylkeskommunene på Østlandet dro til Brussel i forbindelse med generalforsamlingen i AERs Youth Regional Network (YRN) 10. mars. Turen var koordinert gjennom ØstsamUng, Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk.

Bilde av Sigrun Myrvang hvor hun snakker foran en forsamling

Sigrun Myrvang fra Ungdommens fylkesting i Innlandet.

Sigrun Myrvang er både leder av sitt lokale ungdomsråd og nestleder i Ungdommens fylkesting i Innlandet, og er medlem av arbeidsutvalget for ØstsamUng. Hun ble motivert til å stille til valg for et verv i YRN etter å ha deltatt på AERs sommerakademi i 2022.

– Sommerakademiet åpnet øynene mine for hvor spennende det er med europeisk politikk og ideutveksling mellom ulike europeiske regioner. Når jeg snakket med representanter fra andre land under konferansen fikk jeg inntrykk av at vi, både voksne og ungdommer, møter mange av de samme utfordringene på mange samfunnsområder. Det var også her jeg hørte om gjenopplivingen av ungdomsnettverket til AER.

Norge har et relativt velfungerende system for ungdomsmedvirkning sammenliknet med mange andre europeiske land. Sigrun understreker at hun håper å kunne bidra til at andre lan kan lære om den norske modellen, samtidig som vi i Norge kan løse svakhetene i vårt eget system ved å se til andre regioner.

– Ungdom er en ressurs som må få delta aktivt og på en meningsfull måte når beslutningene tas i samfunnet. Vi må ha plattformer for å ytre oss og å bli tatt med i de politiske prosessene på et tidspunkt hvor det fremdeles er mulig å påvirke beslutningene.

Sigrun er svært takknemlig for å ha blitt valgt inn i presidiet til YRN som leder av komiteen for ungdomsmedvirkning og styresett.

– Dette er en utrolig spennende mulighet! Jeg har stor tro på at vi kan bidra til å fremme ungdomsmedvirkning i europeiske regioner, enten gjennom politisk medvirkning opp mot AER og medlemsregionene eller egne aktiviteter som workshops og foredrag. Jeg har mange ideer som jeg gleder meg til å sette ut i live sammen med de andre dyktige ungdomspolitikerne i presidiet og YRN, og håper vi kan utarbeide hjelpemidler for bedre ungdomsmedvirkning. I første omgang vil det være interessant å lære mer om hvordan ungdomsmedvirkning fungerer i andre regioner for å skape en bedre forståelse av hvilke barrierer ungdom i Europa møter når de ønsker å delta i samfunnet. Ungdommer har mye å bidra med inn i politikken, og jeg har stor tro på at samarbeid og erfaringsutveksling i YRN kan bidra til å løfte de unges stemme i Europa!

Fagdag med Osloregionens Europakontor

Dagen før generalforsamlingen i YRN arrangerte Østlandssamarbeidet en fagdag om EU, EØS og Norge for delegasjonen, i samarbeid med Osloregionens Europakontor (ORE).

Programmet begynte med en introduksjon til EU, EØS, regionenes Europa og rollen til regionskontorene med Gunnar Selvik, direktør i ORE. Deretter fortalte Timo Nikolaisen fra den norske delegasjonen til EU mer om utenrikstjenesten, EU og Norges forhold til EU gjennom EØS. Timo har selv vært aktiv i ØstsamUng tidligere.

Andre halvdel av programmet hos ORE bestod av Sigrid Smith-Tønnessen, norsk nasjonal ekspert i Kommisjonen, som informerte om EUs ungdomspolitikk, Erasmus+ og det Europeiske solidaritetskorpset, og Madeleine Olofsson fra Central Sweden som snakket om livet som praktikant i Brussel.

Bilde av Malte Gallée, parlamentariker fra De grønne i Tyskland, i møte med ØstsamUng

Malte Gallée, parlamentariker fra De grønne i Tyskland, i møte med ØstsamUng. Foto: Ingrid Rollag Føsker (Osloregionens Europakontor).

Etter besøket hos ORE dro delegasjonen videre til Europaparlamentet, hvor de norske ungdommene fikk møte Malte Gallée, en ung parlamentariker fra De grønne i Tyskland. Samtalen handlet om Maltes arbeid for en mer sirkulær økonomi og rettferdig handel, og behovet for bedre ungdomsmedvirkning og flere unge medlemmer i Europaparlamentet.

– Det å møte Norges fremtidige ledere er gøy og nyttig – kanskje de vil bli generasjonen som fullt ut blir med i den europeiske familien, sier Gallée etter besøket.

Besøket ble avsluttet med en omvisning og informasjon om hvordan arbeidet i parlamentet foregår i praksis.

Jarle Mørch Henriksen Backer er leder av Vestfold og Telemark ungdomsråd. Han satte stor pris på en svært lærerik fagdag.

– Dette var det mest spennende opplegget på lenge. Jeg har fått en mye dypere forståelse for hva EU faktisk er og hvordan Norge forholder seg til EU.

Relaterte innlegg

Stikkord

Aftenposten Annette Lindahl Raakil Antonio G. W. Serri Arendalsuka Arvid Tommy Müller Baltic Sea Youth Platform Bildeling Biogass Brussel BSSSC BSSSC Youth BSYP Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge Det grønne skiftet Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fullføringsreformen Fundatum Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Horizon 2020 Horizon Europe Hurdalsplattformen Hydrogen Høring Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune Innlandstrafikk InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jon-Ivar Nygård Jyllandskorridoren Klimagassutslipp Kollektivtrafikk Kongsvinger Kristian Singh-Nergård Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Lobbyvirksomhet Lotta Möllerfalk Mathias Nikolai Berg Mikromobilitet Miljødirektoratet Mobilitet Nasjonal transportplan NHO Logistikk og Transport Nordsjøregionen Norsk senter for sirkulær økonomi NTP Ola Elvestuen Olav Skinnes Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Phusicos Podkast Reklima Representantskapet Rina Yamamoto Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirin Hellvin Stav Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Stortinget STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Trym Mathisen Gullvog Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Vestfoldbanen Videregående opplæring Åsa Ågren Wikström Østersjøregionen Østersjørådet ØstsamUng

Nyhetskategorier