Velg en side

Hvordan gjør vi Østlandet grønnere?

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 08.02.22

På grønt verksted skal fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet samles for å diskutere muligheter og utfordringer i arbeidet med grønn omstilling i landsdelen.

Kunnskapsdeling og inspirasjon

Verkstedet går av stabelen 15. og 16. februar på Scandic Asker, og er rettet mot administrativt nivå i fylkeskommunene. Deltakerne skal dele kunnskap, få ny inspirasjon og ha dialog om fremtidsrettede løsninger for arbeidet med grønn omstilling på Østlandet.

Østlandssamarbeidets grønne verksted skal se på fylkeskommunenes roller og muligheter, med vekt på medvirkning, samarbeid med eksterne aktører, egen kompetanse og kunnskapsbehov. Samtidig vil vi også se nærmere på hva som er forventningene til fylkeskommunene og hva som er realistisk å få til innenfor rammene av verktøy og ressurser.

Blant innlederne finner vi ordføreren i Asker kommune, direktøren i Forskningsrådet, forskningsdirektøren i CICERO og lederen av Green Industry Cluster på Herøya.

Paal Frisvold skal fortelle om EUs grønne giv og petroleumslandet Norge. EU-eksperten har over 20 års erfaring fra Brussel og er ambassadør for EUs klimapakt. Til daglig jobber han for SINTEF.

– Utrullingen av EU-virkemidler og arenaer for nå målene i EUs grønne giv er i full gang. Det er et hav av muligheter, men de krever et møysommelig og langsiktig samarbeid mellom offentlig og private aktører. I SINTEF ser vi at samarbeid med industrien i Horisont Europa fungerer godt, men at det er potensiale for større deltakelse fra offentlig sektor, poengterer Frisvold.

Fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidets representantskap, Even Aleksander Hagen (Ap), er godt fornøyd med initiativet til et grønt verksted.

– Mange av fylkeskommunene er allerede godt i gang med det grønne skiftet, men man kan alltid bli bedre, sier Hagen. – Det er svært positivt at sentrale medarbeidere i fylkeskommunene på Østlandet nå kommer sammen for å drøfte hvordan man kan forsterke samarbeidet. Dette trengs for å lykkes med den grønne omstillingen, og det grønne verkstedet gir fylkeskommunene en fin mulighet til å lære av hverandre.

Du kan se hele programmet for verkstedet her.

Bakgrunn

Grønt verksted følger opp den nye strategien for Østlandssamarbeidet, Østlandet 2030, som vektlegger utvikling av en grønn og konkurransedyktig landsdel. Arrangementet er forankret i handlingsplanen for 2022, og skal være en arena for læring og erfaringsutveksling for fylkeskommunene.

Smittevern

Det meste av samfunnet er nå åpnet igjen, men de restriksjoner som fortsatt gjelder vil bli fulgt opp. Sekretariatet har en god dialog med hotellet, som er ansvarlige for en trygg gjennomføring i henhold til gjeldende smittevernregler.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier