Velg en side

Hvordan gjør vi Østlandet grønnere?

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 8. februar, 2022

På grønt verksted skal fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet samles for å diskutere muligheter og utfordringer i arbeidet med grønn omstilling i landsdelen.

Kunnskapsdeling og inspirasjon

Verkstedet går av stabelen 15. og 16. februar på Scandic Asker, og er rettet mot administrativt nivå i fylkeskommunene. Deltakerne skal dele kunnskap, få ny inspirasjon og ha dialog om fremtidsrettede løsninger for arbeidet med grønn omstilling på Østlandet.

Østlandssamarbeidets grønne verksted skal se på fylkeskommunenes roller og muligheter, med vekt på medvirkning, samarbeid med eksterne aktører, egen kompetanse og kunnskapsbehov. Samtidig vil vi også se nærmere på hva som er forventningene til fylkeskommunene og hva som er realistisk å få til innenfor rammene av verktøy og ressurser.

Blant innlederne finner vi ordføreren i Asker kommune, direktøren i Forskningsrådet, forskningsdirektøren i CICERO og lederen av Green Industry Cluster på Herøya.

Paal Frisvold skal fortelle om EUs grønne giv og petroleumslandet Norge. EU-eksperten har over 20 års erfaring fra Brussel og er ambassadør for EUs klimapakt. Til daglig jobber han for SINTEF.

– Utrullingen av EU-virkemidler og arenaer for nå målene i EUs grønne giv er i full gang. Det er et hav av muligheter, men de krever et møysommelig og langsiktig samarbeid mellom offentlig og private aktører. I SINTEF ser vi at samarbeid med industrien i Horisont Europa fungerer godt, men at det er potensiale for større deltakelse fra offentlig sektor, poengterer Frisvold.

Fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidets representantskap, Even Aleksander Hagen (Ap), er godt fornøyd med initiativet til et grønt verksted.

– Mange av fylkeskommunene er allerede godt i gang med det grønne skiftet, men man kan alltid bli bedre, sier Hagen. – Det er svært positivt at sentrale medarbeidere i fylkeskommunene på Østlandet nå kommer sammen for å drøfte hvordan man kan forsterke samarbeidet. Dette trengs for å lykkes med den grønne omstillingen, og det grønne verkstedet gir fylkeskommunene en fin mulighet til å lære av hverandre.

Du kan se hele programmet for verkstedet her.

Bakgrunn

Grønt verksted følger opp den nye strategien for Østlandssamarbeidet, Østlandet 2030, som vektlegger utvikling av en grønn og konkurransedyktig landsdel. Arrangementet er forankret i handlingsplanen for 2022, og skal være en arena for læring og erfaringsutveksling for fylkeskommunene.

Smittevern

Det meste av samfunnet er nå åpnet igjen, men de restriksjoner som fortsatt gjelder vil bli fulgt opp. Sekretariatet har en god dialog med hotellet, som er ansvarlige for en trygg gjennomføring i henhold til gjeldende smittevernregler.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier