Velg en side

Grønt verksted

Grønt verksted

Hvordan gjør vi Østlandet grønnere og mer konkurransedyktig?

Østlandet satser på grønn omstilling og vekst, og fylkeskommunene kan spille en viktig rolle som samfunnsutvikler. Hva er forventningene til fylkeskommunene? Hva er realistisk å få til innenfor rammene av fylkeskommunenes verktøy og ressurser? Landsdelen har gode forutsetninger for grønn omstilling, men går det raskt nok? Det satses hardt på grønn omstilling og verdiskapning ute i Europa. Risikerer petroleumslandet Norge å tape i konkurransen?

Verkstedet for grønn omstilling skal se på fylkeskommunenes roller og muligheter, med vekt på medvirkning, samarbeid med eksterne aktører, egen kompetanse og kunnskapsbehov.

Målsetting

Deltakerne skal dele kunnskap, og få ny inspirasjon og ha dialog om fremtidsrettede løsninger for arbeidet med grønn omstilling på Østlandet. Verkstedets motto vil være: Det er lurt å dele og lov å stjele.

Målgruppe

Verkstedet er rettet mot administrativt nivå i fylkeskommunene.

Foreløpig program – lunsj til lunsj

15. februar (dag 1)

11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:45  Åpning v/møteleder og videohilsen fra representantskapets leder Even Aleksander Hagen (Plenum)

 • Forventninger til fylkeskommunene fra kommunene v/Ordfører Lene Conradi, Asker kommune
 • Fylkeskommunens rammer og verktøy i arbeidet med grønn omstilling v/fagleder Henning Berby, KS
 • Europas grønne giv og fokus på medvirkning v/forskningsdirektør Merethe Dotterud Leiren, Cicero
 • Forventninger til fylkeskommunene fra næringslivet v/Klyngeleder Bård Stranheim, Green Industry Cluster
 • Noen gode eksempler
  o Vestfold og Telemark v/Bård Stranheim og Linn Johnsen
  o Video-presentasjoner fra Sverige og Danmark

13:45 – 14:00  Kaffepause
14:00 – 15:55  Verksted/gruppearbeid – om medvirkning og samarbeid med eksterne parter
For å lykkes med grønn omstilling må hele fylket være med og bidra, og fylkeskommunene må ha gode prosesser for medvirkning og samarbeid med eksterne aktører.

Til diskusjon

 • Hva er gode eksempler fra arbeidet med grønn omstilling på medvirkning eller samarbeid med eksterne parter (og hvorfor er de gode eksempler)?
 • Hva er eksempler hvor dere ikke har lykkes godt nok (og hva var utfordringene)?
 • Hva er de viktigste faktorene for å skape god medvirkning og samarbeid med eksterne parter?

16:00 – 16:30 Kaffe og faglig påfyll og skråblikk
Den grønne given og petroleumslandet Norge sett fra Brussel v/Paal Frisvold, EU-ekspert med mer enn 20 års erfaring fra Brussel (plenum)
19:00 Felles middag og sosialt samvær

16. februar (dag 2)

07:45 – 08:45 Frokost og utsjekk
08:45 – 09:15 Samling i plenum

 • Betydningen av kompetanse og kunnskap den grønne omstillingen v/direktør i Norges Forskningsråd, Mari Sundli Tveit
 • Gode eksempler i et europeisk perspektiv (videosnutter)

09:15 – 11:15 Verksted/gruppearbeid om kompetanse og kunnskap
Kunnskap og kompetanse er avgjørende for å lykkes med grønn omstilling. Hvordan jobber fylkeskommunene med egen kompetanse og kompetanseutvikling for et grønnere samfunn?

Til diskusjon:

 • Hvordan jobber fylkeskommunene for å heve kompetansen på grønn omstilling i egen organisasjon, og hvor godt kjenner dere behovene?
 • Hvor god kunnskap har fylkeskommunen om muligheter og utfordringer for grønn omstilling på deres fagområde?
 • Hva er de største kompetanse- og kunnskapsgapene i fylkeskommunene og hvordan kan hullene fylles?

11:15 – 11:30 Kaffepause
11:30 – 13:00 Fylkesvise verksted/gruppearbeid
De viktigste lærepunktene fra verkstedene diskuteres fylkesvis på tvers av tema. Hvordan kan vi ta dette videre?

13:00 – 13:30 Avslutning
Oppsummering/refleksjoner og veien videre

13:30 Lunsj og avreise