Velg en side

Offensiv handlingsplan for Østlandssamarbeidet i 2022 vedtatt

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 16. november, 2021
Siv Henriette Jacobsen (AP), fylkesrådsleder i Viken på møte i Østlandssamarbeidets representantskap 4. november 2021

Siv Henriette Jacobsen (AP), fylkesrådsleder i Viken på møte i Østlandssamarbeidets representantskap 4. november 2021. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Midt i høstmørke har Østlandssamarbeidets representantskap avholdt årets siste møte. På ærverdige Kongsvinger Festning ble ny handlingsplan og budsjett vedtatt, valgkomité ble opprettet, og det ble også tid til litt faglig påfyll. Et møte med Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk sto også på agendaen.

Østlandssamarbeidets handlingsplan for 2022 ble vedtatt. Handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av den nye strategien, Østlandet 2030, og skal konkretisere hvordan Østlandssamarbeidet følger opp strategien i 2022. Denne handlingsplanen beskriver både konkrete arrangement og initiativ, pågående prosesser og løpende arbeidsoppgaver.

Det har også blitt klart at det er behov for en valgkomite. Ved å etablere en valgkomité plasseres ansvaret for politiske prosesser på politisk nivå, samtidig som det blir enklere å sikre en balansert geografisk og politisk fordeling av vervene. Even Aleksander Hagen (Ap) fra Innlandet og Terje Riis-Johansen (Sp) fra Vestfold og Telemark ble valgt som medlemmer av valgkomiteen, med Siv Henriette Jacobsen (Ap) fra Viken som leder.

Ungdomsmedvirkning

Første punkt på agendaen var møte med Arbeidsutvalget i ØstsamUng. ØstsamUng er Østlandssamarbeidets eget ungdomsnettverk, og er en arena hvor ungdomsrepresentanter fra fylkene på Østlandet kan samles for å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer og løsninger. I dette møte ble det diskutert ungdomsmedvirkning, herunder møte- og talerett på møter i fylkesting/bystyre, og kollektivtransport og mobilitet for ungdom i by og distrikt. Det ble holdt gode innlegg av ungdomsrepresentantene, og påfølgende god faglig debatt med tidvis høy temperatur.

Samferdsel og gods

Etter møte med ungdomsnettverket og saksbehandling, var det tid for faglig påfyll for de folkevalgte. Geir Berg, senior prosjektleder innen forretningsutvikling og logistikk i Rambøll, var først ut. Han snakket om utfordringer og potensialet for grensekryssende logistikk, og jernbanens betydning for næringsutvikling. Han nevnte blant annet utfordringene med å sikre at InterCity-utbyggingen bidrar til en balansert regional utvikling på Østlandet. Det er ikke gitt at næringslivet i Hamar styrkes av dobbeltspor mellom Lillehammer og Oslo, sa han. Det kan også føre til mer pendling inn til Oslo.

Fredrik Barthel, utredningsledare for Trafikverket Transportkvalitet i Gods och ITS, holdt et innlegg om godstransport i Norden, og satte ting i et europeisk perspektiv. Han pekte blant annet på behovet for å utvikle terminaler og sentraler for godstransporten på Østlandet, for å imøtekomme den økte etterspørselen.

Reidar Ryssdal, prosjektleder, Ace Green på møte i Østlandssamarbeidets representantskap 4. november 2021

Reidar Ryssdal, prosjektleder, Ace Green på møte i Østlandssamarbeidets representantskap 4. november 2021. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Reidar Ryssdal, prosjektleder i Ace Green, var sistemann ut, og holdt et innlegg om godstransport mellom nord og sør. Han snakket om å skape vekst for gods på bane og båt, og øke andelen jernbanetransporter til og fra Nordland. Samtidig la han vekt på samarbeidet med Kongsvinger-regionen som logistikknutepunkt.

Du kan laste ned presentasjonene her (PDF-format): Jernbanens betydning for næringsutvikling, Samverkan för hållbara transporterGodstransport mellom nord og sør.

Næring og kompetanse

Dag to foregikk på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Her var temaet desentralisert og fleksibel utdanning, og mer spesifikt forholdet mellom høgskolesektoren, fagskolene og fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, med Kongsvinger-regionen som bakteppe.

Ordfører i Kongsvinger, Eli Wathne (H), innledet og snakker om tema som regional utvikling, næringsutvikling og omdømmebygging. Hun la vekt på fullføring av videregående utdanning og sa at folk har en tendens til å bli der de studerer. Derfor må man ha studielokasjoner i regionen, og gjøre det lettere for folk å fullføre utdannelse også i distriktene.

Det ble også holdt møter med Klosser Kongsvinger (Lars Gillund, daglig leder), Industriklyngen 7sterke (Jan Egil Melby, klyngeleder), Høgskolesenteret og høgskolen i Innlandet (Vegard Herlyng, daglig leder) og Fagskolen Innlandet (Line Narvesen Jørgentvedt, assisterende rektor, og Trond Eftedal, avdelingsleder).

Se flere bilder fra møtet på vår Flickr-konto.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier