Velg en side

Østlandssamarbeidets høringsinnspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 1. november, 2021
Bilde av Stortinget en sommerdag med grønt gress i forkant og blå himmel i bakgrunnen.

Tirsdag og onsdag er det høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget. I den forbindelse har Østlandssamarbeidet sendt inn et høringsinnspill der vi tar for oss fire tema;

  1. InterCity, der Østlandssamarbeidet krever at ambisjonsnivået må opprettholdes, jf. tidligere innspill til den nye regjeringsplattformen. Du kan lese hele saken her.
  2. Forlenget støtte til kollektivtransporten.
  3. Støtteordning til vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene.
  4. Biogass, der Østlandssamarbeidet i forrige uke også sendte brev om biogass til Finansdepartementet der regjeringen ble bedt om å legge til rette for økt satsing på biogass.

Fredag skisserte Ruter konkrete kuttplaner for Viken. Skrekkscenariet er at kollektivtilbudet kuttes etter kl. 20:00 mandag til lørdag, og helt på søndager. Mulige kutt i Oslo skisseres også. Passasjerene har så langt ikke kommet tilbake etter pandemien, og kollektivselskapene risikerer store økonomiske tap dersom de skal opprettholde rutetilbudene uten at kompensasjonsordningen blir videreført. Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune og leder i Østlandssamarbeidets fagpolitisk utvalg for samferdsel, mener at situasjonen er dramatisk:

– Billettinntektene er vesentlig lavere nå enn før pandemien. Kollektivtilbudet i hele landsdelen blir dårligere hvis den statlige kompensasjonsordningen ikke forlenges til vi har funnet ut hva den nye normalen blir. Konsekvensen av kutt i kompensasjonsordningen er økt biltrafikk. Norge har forpliktet seg til å kutte drastisk i utslippene, og hvis vi skal nå klimamålene må regjeringen sørge for at fylkeskommunene kan opprettholde kollektivtilbudet på nivået det lå på før pandemien, sier Skinnes.

Hele budsjettinnspillet fra Østlandssamarbeidet kan du lese her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier