Velg en side

Ungdomsmedvirkning får økt fokus i Østersjørådet

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 8. juli, 2021
Bilde av ungdommer på verksted hos BSSSC Youth

Norge tok over formannskapet i Østersjørådet (CBSS) ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide 1. juli 2021, og ungdomsmedvirkning er ett av fokusområdene for det norske formannskapet. Østlandssamarbeidet sitt formannskap i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) fra 2017 til 2019 la mye av grunnlaget for dette, og bidro blant annet til etablering av Baltic Sea Youth Platform (BSYP). 

Ungdomsmedvirkning sentralt under Østersjørådets ministermøte

Østersjølandenes utenriksministre framhevet alle ungdomsmedvirkning i sine innlegg under ministermøtet 1. juni 2021. Utenriksminister Søreide sa at de vil se etter nye måter å engasjere ungdom på, og viste til at under utarbeidelsen av den nye stortingsmelding om arktisk politikk engasjerte de et ungdomspanel på 50 ungdommer. “Vi må sørge for at vi ikke bare gir ungdommer muligheten til å komme med innspill, men også en plattform for å involvere seg i vårt arbeid”, framholdt Søreide.

Generalsekretær i EUs utenrikstjeneste (EEAS), Stefano Sannino, poengterte at Østersjøsamarbeidets og Den nordlige dimensjons inkluderende natur og fokus på ungdomsdeltakelse gjør dem aktuelle og relevante for innbyggerne. Finlands utenriksminister, Pekka Haavisto, påpekte at unge mennesker står i sentrum for byggingen av et sosialt og rettferdig Europa, og viktigheten av at regjeringenes politikk støtter opp om ungdomsaktiviteter og stimulerer til samfunnsengasjement. Tysklands europaminister, Michael Roth, mente at det er vårt ansvar å gi ungdommene verktøyene for å bli hørt. Han foreslo videre at Baltic Sea Youth Platform bør utvikles til en tankesmie for ungdom i hele storregionen.

Ungdomsmedvirkning allerede fokusområde i BSSSC

Formann i BSSSC (2017-2019), Roger Ryberg, konstaterte ved overtakelsen av formannskapet i 2017 at BSSSCs ungdomsengasjement fortsatt ville være et fokusområde, og lovte å styrke ungdomsdeltakelsen i alt av BSSSCs politiske arbeid.

Ved avslutningen av perioden kunne Ryberg vise til at BSSSC hadde vært ledende i arbeidet, som har gitt stor synlighet og anerkjennelse til organisasjonen og formannskapet. “Gjennomføring av prosjektet Baltic Sea Youth Camp med mer enn 100 deltakere var en suksess”, sa Ryberg. “BSSSC inngår nå i arbeidet med etablering av «Baltic Sea Youth Platform» i Østersjøen koordinert av Østersjørådet. Ideen til etableringen kommer fra BSSSCs ungdomsrepresentanter i styret og skal utgjøre et felles rammeverk og en elektronisk og fysisk møteplass”.

På bakgrunn av arbeidet i BSSSC under vårt formannskap ønsker nå alle landene rundt Østersjøen å fremme ungdomsmedvirkning, og mange vil bidra til å sikre BSYP utover prosjektperioden. Østlandssamarbeidets sekretariat vil i samarbeid med ØstsamUng følge opp overfor utenriksdepartementet i deres formannskapsperiode i Østersjørådet slik at dette kan bli en realitet.

Ungdomsmedvirkning i Østlandssamarbeidet

ØstsamUng er Østlandssamarbeidets ungdomsplattform og norske ungdommer deltar i Europeiske ungdomsnettverk/-plattformer som en del av dette – herunder BSSSC Youth og BSYP. Det var bred støtte for ungdomsmedvirkning i høringen til Østlandssamarbeidets nå vedtatte strategi “Østlandet 2030”.

Hva sier ungdommene selv?

Timo Nikolaisen fra Buskerud var med i styret fra 2017 til 2018, og har i etterkant lagt vekt på at det for ungdom var mulig å foreslå ideer overfor styret som så ble tatt tak i og realisert. Han trakk også fram arbeidet i BSSSC som det han likte best med deltakelsen i ØstsamUng.

Kari Lie fra Hedmark var med og frontet «Nothing about us without us», et politisk seminar for å få fram ungdommens syn og ønsker for framtiden i Østersjøregionen, i Stockholm i 2016 og i Berlin i 2017. På seminaret ble det utformet en uttalelse som blant annet sa at ungdom må inkluderes, uansett om det er på lokalt, regionalt, nasjonalt eller makroregionalt nivå. De ønsket også debatt om å senke alderen for stemmerett på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Agnes Lusti fra Østfold var med på gjennomføring av Baltic Youth Camp og oppstarten av Baltic Sea Youth Platform fra 2018 til 2020. “Både gjennom Youth Camp og andre ungdomseventer vi har hatt i BSSSC, har vi skrevet flere ungdomserklæringer der vi blant annet har fremmet ønske om at det skal finnes en plattform for ungdom i Østersjøområdet, koordinert av Østersjørådet”, sier Lusti. “Dette har vært en svært lærerik opplevelse som har gitt meg et unikt innblikk i europeisk politikk”.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier