Velg en side

Østlandet står sammen om InterCity i møte med Stortinget

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 12. juni, 2020
Bilde av Stortinget en sommerdag med grønt gress i forkant og blå himmel i bakgrunnen.

Nå må det store jernbaneløftet komme, med full utbygging av InterCity. Det var representantskapets hovedbudskap i et digitalt dialogmøte med Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget 12. juni.

Representantskapet leder Even Aleksander Hagen innledet på vegne av Østlandssamarbeidet. Han understreket at hele Østlandet står sammen bak kravet om full InterCity-utbygging. InterCity er et samfunnsutviklingsprosjekt som skaper arbeidsplasser og bærekraftig vekst både i og utenfor landsdelen. Hagen påpekte at vi står overfor en formidabel omstilling når utslippene skal reduseres med 50 % i transportsektoren og nullvekstmålet forutsetter at vekst i persontrafikken i de store byene skal skje ved bruk av kollektiv, sykkel og gange. Derfor haster det med å iverksette de rette tiltakene som forbereder oss for fremtiden.

Østlandssamarbeidet forventer derfor at Stortinget følger opp retningen og målene som er satt for InterCity i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 med full utbygging av InterCity også i NTP 2022-2033.

Komitéleder Helge Orten orienterte representantskapet om Transport- og kommunikasjonskomiteens arbeid med NTP 2022-2033. Han vektla at det var svært nyttig for komiteen å få innspill fra fylkeskommunene, og han inviterte Østlandssamarbeidet til videre dialog fremover mot behandlingen av NTP i komiteen neste år. På overordnet nivå er det viktig for komiteen å ha en korridortankegang i arbeidet med NTP, i tillegg til at klima- og miljøhensyn skal veie tungt.

Fylkeskommunene la også frem fylkesvise orienteringer om de ulike strekningen.

Østlandssamarbeidets arbeid med NTP

Samarbeidet om samferdselspolitikk har vært det fremste politikkområdet i Østlandssamarbeidet siden etableringen i 1993. Fylkeskommunene og Oslo kommune samarbeider blant annet tett om å fremme felles interesser i NTP-prosessen gjennom fagpolitisk utvalg for samferdsel, administrativ samferdselsgruppe og en faggruppe for NTP/InterCity.

14. mai leverte Østlandssamarbeidet inn et høringsinnspill til NTP 2022-2033 med InterCity som landsdelens viktigste felles prioritet.

Høringsinnspillet ble fulgt opp av en kronikk i Aftenposten signert fylkesordfører Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Terje Riis-Johansen, fylkesrådsleder Tonje Brenna og byrådsleder Raymond Johansen.

Få nyheter om Østlandssamarbeidet rett i din innboks – meld deg på nyhetsbrevet vårt her! 

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier