Velg en side

Østlandssamarbeidet etter regionreformen

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 1. februar, 2019
Utsikt over jorden fra verdensrommet

Østlandssamarbeidets kontaktuvalg nedsatte i juni 2018 en politisk styringsgruppe som fikk i oppgave å vurdere rollen og oppgavene til Østlandssamarbeidet etter regionreformen. Styringsgruppen har vært ledet av Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark.

Styringsgruppen har i dag lagt frem sin innstilling og peker spesielt på samferdsel og næring som viktige politikkområder for Østlandssamarbeidet i årene fremover. Tilrådningen fra politisk styringsgruppe vil bli et viktig dokument i det videre arbeidet med å fastlegge strategien for Østlandssamarbeidet etter 1. januar 2020.

De relevante dokumentene i saken er vedlagt – se nedenfor

Tilrådning fra politisk styringsgruppe_final (PDF)
Vedlegg QuestBack-undersøkelse fra september 2018 (PDF)
Vedlegg WORKSHOP ØSTANDSSAMARBEIDET 2025_sluttrapport (PDF)
 Innspill fra Oslo kommune (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier