Velg en side

Østlandssamarbeidet etter regionreformen

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 01.02.19
Satellittbilde av Europa

Østlandssamarbeidets kontaktuvalg nedsatte i juni 2018 en politisk styringsgruppe som fikk i oppgave å vurdere rollen og oppgavene til Østlandssamarbeidet etter regionreformen. Styringsgruppen har vært ledet av Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark.

Styringsgruppen har i dag lagt frem sin innstilling og peker spesielt på samferdsel og næring som viktige politikkområder for Østlandssamarbeidet i årene fremover. Tilrådningen fra politisk styringsgruppe vil bli et viktig dokument i det videre arbeidet med å fastlegge strategien for Østlandssamarbeidet etter 1. januar 2020.

De relevante dokumentene i saken er vedlagt – se nedenfor

Tilrådning fra politisk styringsgruppe_final

Vedlegg QuestBack-undersøkelse fra september 2018

Vedlegg WORKSHOP ØSTANDSSAMARBEIDET 2025_sluttrapport

 Innspill fra Oslo kommune

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier