Miljøet i Oslofjorden er truet. Derfor ønsker fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet å forsterke samarbeidet for å forbedre tilstanden i fjorden. I...

les mer