Velg en side

Arbeidsverksted for samskapende kommunikasjonsarbeid for Oslofjorden  

av Eira Kamhaug |
Publisert 16. april, 2024
Engasjerte deltakere sitter i grupper i et lokale og diskuterer.

Engasjerte deltakere på arbeidsverksted for samskapende kommunikasjon på Sentralen i Oslo 9. april. Foto: Eira Kamhaug

Tirsdag 9. april 2024 deltok engasjerte representanter fra fylkeskommuner, kommuner, vannområder, Oslofjordens Friluftsråd, sekretariatet for Oslofjordrådet, samt Østlandssamarbeidet og Osloregionen på et arbeidsverksted for samskapende kommunikasjonsarbeid for Oslofjorden.

Hensikten med arrangementet var å kartlegge felles kommunikasjonsutfordringer i arbeidet med helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden og vannforskriften, samt se på muligheter for samarbeid. Arbeidsverkstedet ble arrangert av Østlandssamarbeidet, Osloregionen, Vest-Viken vannregion og Glomma Vannregion.

Engasjerte deltakere og gode bord- og plenumsdiskusjoner viser et komplekst utfordrings- og situasjonsbilde, med mange ulike aktører, målgrupper og behov for en mer samordnet og langsiktig plan for kommunikasjonsarbeidet. Muligheter for samarbeid på tvers er mange, og det kom også mange gode og konkrete forslag til tiltak og løsninger som kan bidra til å oppnå målene om en frisk og tilgjengelig Oslofjord.

Arrangørene vil diskutere hvordan innspillene fra verkstedet kan følges opp, og hvilke forslag til tiltak som det kan og bør arbeides med og samarbeides om, både på kort og lang sikt.

Initiativet til arbeidsverkstedet kommer i forbindelse med opprettelse av et forprosjekt om kommunikasjon for Oslofjorden, som Viken fylkeskommune tok initiativ til i 2023. Forprosjektet har en ramme på 1,5 millioner kroner, der noen av midlene er avsatt til kommunikasjonstiltak som kan igangsettes i inneværende år.

Artikkelen er skrevet av

  • Eira Kamhaug

    Eira er kommunikasjonsrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier