Select Page

ØstsamUng

ØstsamUng er Østlandssamarbeidet eget ungdomsnettverk

ØstsamUng har vært Østlandssamarbeidets eget ungdomsnettverk siden 2010.

ØstsamUng skal:

  • Gi medlemmene i medvirkningsorganene for ungdom i fylkeskommunene på Østlandet et nettverk for å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer og løsninger.
  • Gjennomføre to nettverkssamlinger i året.
  • Legge til rette for felles dialog mellom medvirkningsorganene for ungdom og politikerne i fylkeskommunene og være en arena for å løfte fram ungdommenes synspunkter i Østlandssamarbeidets arbeid.
  • Koordinere fylkeskommunenes deltakelse på arrangementer og kandidater til verv i europeiske ungdomsnettverk.

Organiseringen av ØstsamUng er basert på en demokratisk modell hvor ungdommene er involvert i styringen gjennom et arbeidsutvalg med et medlem med vara fra hvert fylke. Østlandssamarbeidets sekretariat fungerer som administrativ støtte for ØstsamUng. I tillegg er det et koordineringsgruppe som består av ungdomskoordinatorer fra hver fylkeskommune i samarbeidet, som bistår sekretariatet i sitt arbeid.

Dette ungdomsnettverket er i tråd med Østlandssamarbeidets strategi, som legger stor vekt på å inkludere ungdom i regionens beslutningsprosesser. Ungdomsmedvirkning koordineres effektivt gjennom ØstsamUng-nettverket, og det er en betydelig ressurs for samarbeidet.

Hurtiglenker for ØstsamUng

Nyheter ØstsamUng

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer